Blog podatkowy

Kary za nieprzekazanie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego.

Podatnicy CIT przekazują sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia - za jego brak kara do 35 000 zł ! Czytaj więcej

Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro od 2015 r.

Od 2015 r. jednostki typu mikro mają możliwość sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych - wszystko dzięki nowelizacji ustawy o rachunkowości.</b></p> Czytaj więcej

Zmiana składki na ubezpieczenie wypadkowe

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło rozporządzenie dotyczące zmian w stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych płatników. Nowa stopa procentowa składki wypadkowej obowiązuje od 1 kwietnia 2015 roku.</b></p> Czytaj więcej

Inwentaryzacja dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów

<b>Poniżej prezentujemy Państwu informację o obowiązkach inwentaryzacyjnych dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów&nbsp;za 2014 rok.</b> Czytaj więcej

Inwentaryzacja dla podatników zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

Poniżej prezentujemy Państwu informację o obowiązkach inwentaryzacyjnych dla podatników zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok. Czytaj więcej

Inwenataryzacja ksiąg rachunkowych

Poniżej prezentujemy Państwu informację o obowiązkach inwentaryzacyjnych związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2014 rok wraz z terminami. Czytaj więcej

Limity podatkowe na 2015 rok

Poniżej prezentujemy limity podatkowe na 2015 rok w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Czytaj więcej

Jak uzyskać zwrot za zakup kasy fiskalnej ?

Z ulgi na odliczenie lub zwrotu kwoty wydanej na zakup zakup kas rejestrujących może skorzystać każdy podatnik który spełni warunki opisane w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Czytaj więcej

Obowiązek posiadania kas fiskalnych - zmiany od 2015 roku.

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych) będzie obowiązywać od 01 stycznia 2015 r. (wg projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 22. lipca 2014).<br><br>Wprowadza ono szereg zmian, które można podzielić na poszczególne kategorie:<br><ul><li>zmiany w zakresie czynności zwolnionych,</li><li>zmiany w zakresie zwolnień podmiotowych i przedmiotowo-podmiotowych,</li><li>zmiany w zakresie czynności nie objętych dotychczas zwolnieniem z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.</li></ul> Czytaj więcej

Pojazdy samochodowe- zmiany w odliczaniu VAT od 1 kwietnia 2014 r.

OGRANICZENIE DO 50% ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO Konstrukcja pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony sprawia, że są one co do zasady wykorzystywane nie tylko biznesowo lecz również prywatnie. Czytaj więcej

Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o.

ul. Prosta 36

53-508 Wrocław

tel.: 73 00 11818

tel2.: 73 00 11838

mail: biuro@kea.wroclaw.pl

godziny otwarcia: poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-18:00

NIP: 8971797583

REGON: 022373988