Od 2015 r. jednostki typu mikro mają możliwość sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych- wszystko dzięki nowelizacji ustawy o rachunkowośc. Uproszczone regulacje mają zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po 5 września 2014 r na podstawie wprowadzenia przepisów ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100, z późn. zm.). Zmiany weszły w życie 5 września 2014 r.