Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Biała lista podatników VAT

1 września 2019 roku została opublikowana biała lista, tj. elektroniczny wykaz podatników VAT. W wykazie znajdują się m.in. takie dane jak:

-informacja o braku rejestracji bądź wykreślenie z rejestru podatników VAT, przedsiębiorcy przez Urząd Skarbowy;

-informacja o zarejestrowaniu bądź przywróceniu statusu podatnika VAT w odniesieniu do przedsiębiorcy przez Urząd Skarbowy,

Główną informacją ujawnioną na białej liście podatników VAT jest nr rachunku bankowego przedsiębiorcy (który został zgłoszony na formularzu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym NIP/CEIDG). Rachunki oszczędnościowe tzw. RORy nie będą zamieszczone na liście, ponieważ nie są to rachunki rozliczeniowe. Prywatne rachunki bankowe przedsiębiorców nie będą uwzględnione.

Od 01 września 2019 roku, każdy przedsiębiorca może sprawdzić, bez konsekwencji, czy rachunek bankowy na który dokonuje wpłaty jest na białej liście. Jednak po 01 stycznia 2020 roku przewidziane są sankcje, tj.:

-wykonanie przelewu, powyżej 15 000 złotych, na rachunek bankowy, który nie znajduje się na białej liście, spowoduje, że w ten sposób opłaconej faktury przedsiębiorca, nie będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych,

-brak zapłaty podatku VAT przez osobę wystawiającą fakturę tj. sprzedawcę, będzie powodowało u kupującego powstanie solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe sprzedawcy (w podatku VAT w części dotyczącej określonej transakcji).

Przedsiębiorca, który poda w danych do przelewu rachunek, którego brak na białej liście nie będzie budził zaufania, co więcej może przez takie działania stracić stałych kontrahentów/odbiorców.

Uniknięcie wyżej wymienionych sankcji będzie możliwe, jeżeli kontrahent dokonujący przelewu na konto, które nie znajduje się na białej liście, zgłosi ten fakt, w przeciągu 3 dni roboczych od dokonania płatności na piśmie do Urzędu Skarbowego (właściwego dla sprzedawcy). Wówczas możliwe będzie rozliczenie zakupu jako koszt podatkowy.

Ponadto jednoznaczne stwierdzenie czy będzie można potraktować jako koszt podatkowy, zakup opłacony, poprzez szybkie płatności, tj. Payu czy PayPal, wpłatę na rachunki wirtualne operatorów sieci komórkowych czy dostawców mediów, będzie zawarte w objaśnieniach, które zostaną wydane przez Ministerstwo.

Wprowadzenie białej listy ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego, które pozwoli na zmniejszenie ryzyka udziału przedsiębiorców w karuzelach VAT.

Przedsiębiorcy, aby uniknąć ewentualnych, przyszłych sankcji, powinni jak najszybciej dokonać weryfikacji swoich rachunków bankowych z białą listą i w razie:

-braku już posiadanego firmowego rachunku rozliczeniowego na białej liście- dokonać aktualizacji poprzez złożenie stosownego druku;

-braku posiadania firmowego rachunku rozliczeniowego- założyć taki rachunek oraz dokonać jego zgłoszenia.


04.09.2019 / KEA

Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.