Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Aktualnie każdy US posiada swój wykaz rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat, tj. osobny rachunek dla celów wpłaty podatku PIT, osobny dla podatku CIT, osobny dla podatku VAT, osobny dla należności budżetowych itp.

Od 01.01.2019 każdy przedsiębiorca (a także osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej) zobligowany jest do wpłaty podatku na swój osobisty rachunek, stworzony dla tego celu (analogicznie wcześniej tego typu rozwiązanie zostało zastosowane w przypadku płatności składek ZUS- każdy przedsiębiorca posiada swój indywidualny rachunek dla tego typu płatności).

Numer indywidualnego rachunku podatkowego można sprawdzić klikając poniższy link (udostępniony przez Ministerstwo Finansów):

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

Aby uzyskać numer konta bankowego do wpłat podatków, należy wpisać numer PESEL bądź NIP oraz zatwierdzić opcję generuj.

Ostatnie cyfry rachunku bankowego to PESEL bądź NIP.

Przed użyciem tego rachunku, należy upewnić się czy jest on prawidłowy, sprawdzając właśnie ostatnie jego cyfry.

Udostępnienie osobistego konta bankowego ułatwi znacznie proces wykonywania płatności, bo nie będzie istniała konieczność ustalenia właściwego US oraz określonego rachunku bankowego do wpłaty, a także zredukuje możliwość pomyłek przy wykonywaniu przelewu.

Obecnie przedsiębiorca, aby wykonać przelew bankowy musi dokonać weryfikacji tych 2 powyższych warunków.

Poza wpłatami na podatek VAT, PIT, CIT oraz niepodatkowe należności budżetowe tj. mandaty i grzywny, pozostałe wpłaty będą musiały być wykonywane nie na indywidualny rachunek podatkowy a na rachunki bankowe z wykazu urzędów skarbowych, które mają zostać opublikowane przez Ministerstwo Finansów w grudniu 2019.

Indywidualny rachunek bankowy będzie jedynie wykorzystywany do opłat, które powyżej były wymienione oraz do zidentyfikowania podatnika przez Urząd Skarbowy. Nie będzie natomiast możliwości udostępnienia historii przelewów dla wpłacającego.

Zwrot np. nadpłaconego podatku także nie będzie odbywał się przy użyciu indywidualnego konta, ponieważ tak jak do tej pory będą do tego służyły rachunki bankowe podatników zgłoszone np. w CEIDG (dla jednoosobowej działalności), na formularzu NIP (dla spółek) czy poprzez formularz ZAP-3 (dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej).


18.12.2019 / KEA

Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.