Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

tel.: 73 00 11818

tel2.: 73 00 11838

mail.:
biuro@kea.wroclaw.pl

Istotność kodu PKD przy prowadzeniu firmy

Istotność kodu PKD przy prowadzeniu firmy

Przy rozpoczęciu działalności gospodarczej w formie spółki handlowej bądź w formie firmy osoby/osób fizycznych istnieje konieczność określenia kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności).

W przypadku działalności osób fizycznych, które dokonują rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej główny kod PKD jest określany przy przeprowadzaniu wpisu do tej ewidencji. Przedsiębiorcy są wówczas zobowiązani do podania głównego kodu działalności oraz pozostałych kodów działalności, które nie są przeważające (liczba tych kodów jest nieograniczona).

Natomiast w przypadku podmiotów, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie) kody PKD powinny być wskazane w umowie założycielskiej podmiotu oraz zgłoszone w KRS. W umowie podmiotu ilość zgłoszonych kodów jest dowolna, natomiast w KRS można zgłosić jedynie 10 kodów, w tym jeden przeważający.

Na podstawie kodów wskazanych w CEIDG bądź KRS jest nadawany nr REGON przez Urząd Statystyczny.

Zgłoszone wcześniej kody PKD mogą być zmieniane poprzez aktualizację wpisów do CEIDG bądź KRS (a wcześniej w umowie podmiotu), tzn. może nastąpić ich zawężenie (wykreślenie nieaktualnych pozycji), rozszerzenie (dodanie aktualnych pozycji), zmiana (dotychczasowy główny kod działalności zostaje zastąpiony przez inny kod).

Zgłoszenie błędnego kodu PKD nie skutkuje w sposobie opodatkowania firmy, ponieważ to zakres wykonywanych przez przedsiębiorcę czynności warunkuje sposób ich opodatkowania. Tak więc przykładowo zastosowanie stawki podatku VAT zależy od rodzaju wykonywanych usług bądź dostarczanych towarów, a nie kodu PKD.

Podanie błędnego kodu PKD ma jednak swoje konsekwencje, ponieważ środki z dotacji, dla firm, które z nich korzystają, przyznawane są w przyporządkowaniu do rodzaju działalności, określanej w oparciu o prawidłowy kod działalności.

Ponadto brak zgłoszonego lub zaktualizowanego kodu PKD, w odniesieniu do wykonywanej działalności może skutkować grzywną bądź ewentualnie wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców czy karą pozbawienia wolności (w skrajnych sytuacjach).

Ostatnio na blogu

Wystawianie e-faktur

Wystawianie faktur elektronicznych to wygodna forma udokumentowania transakcji, stosowana przez wielu przedsiębiorców.

Paragony fiskalne w branży gastronomicznej

Ministerstwo Finansów kontynuuje kontrole związane z ewidencjonowaniem transakcji na kasie fiskalnej w branży gastronomicznej.

Wydłużony proces rejestracji do podatku VAT w 2017 r.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzona z dniem 01.01.2017 r., wprowadziła szereg zmian.

Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o.

ul. Prosta 36

53-508 Wrocław

tel.: 73 00 11818

tel2.: 73 00 11838

mail: biuro@kea.wroclaw.pl

godziny otwarcia: poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-18:00

NIP: 8971797583

REGON: 022373988

Promocja dla nowych klientów!

Pierwsze dwa miesiące współpracy z rabatem w wysokości 50% na usługi ksiegowe!

wejdź na stronę >