Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Jednolity Plik Kontrolny a deklaracje VAT w 2018 r.

W lipcu 2016 r. duzi przedsiębiorcy zostali objęci obowiązkiem sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego, w którym powinny znajdować się miesięczne rejestry VAT, na podstawie których sporządzana jest deklaracja VAT. Termin przesłania JPK do Urzędu Skarbowego to 25 dzień każdego miesiąca. W 2017 r. obowiązek generowania i przesyłania JPK posiadają także średni oraz mali przedsiębiorcy. Natomiast od 2018 r. obowiązek ten obejmie także przedsiębiorców mikro.

W 2017 r. już znacznie ograniczono możliwość rozliczania kwartalnego podatku VAT. Mali podatnicy, którzy do tej pory mieli prawo do kwartalnego rozliczania, od 2017 r. muszą odczekać 12 miesięcy, liczonych od daty rejestracji do podatku VAT, aby nabyć prawo do składania deklaracji VAT-7K. Małym podatnikiem jest firma, której przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 1 200 EUR (bądź 45 000 EUR, np. w przypadku podatników, którzy prowadzą przedsiębiorstwo maklerskie). Niektórzy podatnicy dokonujący sprzedaży towarów wrażliwych również zostali pozbawieni możliwości rozliczania się w okresie kwartalnym.

JPK - obowiązkowy dla wszystkich od 2018 r.

Obowiązek miesięcznego generowania oraz przesyłania JPK przez wszystkich przedsiębiorców od 2018 r. może spowodować, że deklaracje VAT-7K będą składane przez mniejszą niż dotychczas ilość podmiotów. Głównym powodem będzie różny termin przesyłania deklaracji VAT-7K i pliku JPK. Obowiązek przesyłania deklaracji kwartalnej to 25 dzień miesiąca, następującego po zakończeniu danego kwartału. Natomiast termin wysyłki JPK to 25 dzień każdego miesiąca, następującego po zakończeniu raportowanego w JPK miesiąca. Konieczność sporządzania miesięcznych rejestrów dla celów JPK, przy obowiązku kwartalnego składania deklaracji może przyczynić się do rezygnacji podatnika z możliwości składania deklaracji VAT-7K, gdyż część czynności związanych z rozliczaniem podatku VAT będzie musiał dopełnić co miesiąc.


17.08.2017 / KEA

Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.