Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Kary za nieprzekazanie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw opublikowana w Dzienniku Ustaw 3 października 2014 r. pod poz. 1328 wprowadziła m.in. zmiany do ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy poprzez dodanie art. 80b.

Wynika z niego iż "kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe."

W konsekwencji powyższej zmiany nieprzekazanie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, opinii lub raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w wymaganym terminie będzie traktowane jako wykroczenie skarbowe karane grzywną (będzie ona mogła wynieść od 175 zł do 35 000 zł).

Dotychczas Kodeks karny skarbowy nie przewidywał sankcji za niezłożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego.

Powyższe przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2015 r.


02.05.2015 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.