Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Koniec papierowej księgowości od 2018 roku!

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany do ustawy o VAT. Jedną z nich jest nowelizacja brzmienia art. 109 ust. 3 ustawy o VAT określającego zasady prowadzenia ewidencji VAT (sprzedaży i zakupów) przez podatników VAT (nie dotyczy podatników zwolnionych z VAT).

Od dnia 1 stycznia 2018 roku w Polsce każdy podmiot prowadzący działalność – osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki prawa handlowego oraz pozostałe podmioty (z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione z VAT) będą zobowiązane do prowadzenia elektronicznie wszelkich ewidencji księgowych a także do przesyłania wymaganych danych księgowych do Urzędu Skarbowego w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Każdy podmiot który obecnie dokonuje rozliczeń księgowych w formie papierowej będzie zobowiązany do zaopatrzenia się w odpowiedni program księgowy bądź zlecić usługę do Biura Rachunkowego.


17.06.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Zmiany w ZUS od 2019 dla przedsiębiorców o niskich dochodach

Od 1 stycznia 2019 r. możliwe będzie opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od uzyskanych przez przedsiębiorcę przychodów.

Obniżenie stawki CIT od 2019 roku

Obecnie w 2018 roku preferencyjna stawka podatku dochodowego od osób prawnych tj. CIT wynosi 15 %. Z dniem 01.01.2019 roku ulegnie ona obniżeniu do 9%.

Leasing - zmiany od 2019 roku - czy trzeba się spieszyć?

14.11.2018 Prezydent podpisał ustawę w zakresie zmian dotyczące m.in. leasingu samochodów osobowych