Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Koniec papierowej księgowości od 2018 roku!

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany do ustawy o VAT. Jedną z nich jest nowelizacja brzmienia art. 109 ust. 3 ustawy o VAT określającego zasady prowadzenia ewidencji VAT (sprzedaży i zakupów) przez podatników VAT (nie dotyczy podatników zwolnionych z VAT).

Od dnia 1 stycznia 2018 roku w Polsce każdy podmiot prowadzący działalność – osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki prawa handlowego oraz pozostałe podmioty (z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione z VAT) będą zobowiązane do prowadzenia elektronicznie wszelkich ewidencji księgowych a także do przesyłania wymaganych danych księgowych do Urzędu Skarbowego w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Każdy podmiot który obecnie dokonuje rozliczeń księgowych w formie papierowej będzie zobowiązany do zaopatrzenia się w odpowiedni program księgowy bądź zlecić usługę do Biura Rachunkowego.


17.06.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.