Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Koniec papierowej księgowości od 2018 roku!

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany do ustawy o VAT. Jedną z nich jest nowelizacja brzmienia art. 109 ust. 3 ustawy o VAT określającego zasady prowadzenia ewidencji VAT (sprzedaży i zakupów) przez podatników VAT (nie dotyczy podatników zwolnionych z VAT).

Od dnia 1 stycznia 2018 roku w Polsce każdy podmiot prowadzący działalność – osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki prawa handlowego oraz pozostałe podmioty (z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione z VAT) będą zobowiązane do prowadzenia elektronicznie wszelkich ewidencji księgowych a także do przesyłania wymaganych danych księgowych do Urzędu Skarbowego w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Każdy podmiot który obecnie dokonuje rozliczeń księgowych w formie papierowej będzie zobowiązany do zaopatrzenia się w odpowiedni program księgowy bądź zlecić usługę do Biura Rachunkowego.


17.06.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Przelew składek ZUS na indywidualne konto przedsiębiorcy

Od 2018 r. zaczyna funkcjonować system w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który umożliwi przedsiębiorcom wykonywanie płatności składek w formie jednego przelewu.

Prawo do odliczenia podatku VAT a błędna stawka podatku na fakturze

Dostawca towaru bądź usługi jest zobowiązany do prawidłowego udokumentowania przeprowadzonej transakcji, przy użyciu faktury elektronicznej.

Jednolity Plik Kontrolny a deklaracje VAT w 2018 r.

W lipcu 2016 r. duzi przedsiębiorcy zostali objęci obowiązkiem sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego, w którym powinny znajdować się miesięczne rejestry VAT, na podstawie których sporządzana jest deklaracja VAT.