Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Korekta faktury a obowiązek jej wykazania

Rozróżniamy dwa typy faktur korygujących, tj. korekty faktur zmniejszających podstawę opodatkowania (korekty na minus) oraz korekty faktur zwiększających podstawę opodatkowania (korekty na plus).

Korekta faktury na minus

Wystawienie przez sprzedawcę korekt na minus, powoduje powstanie nadpłaty podatku VAT na danej transakcji w Urzędzie Skarbowym. Korekta zmniejszająca jest wystawiana, gdy na fakturze pierwotnej przez pomyłkę zawyżono cenę, stawkę podatku, kwotę podatku bądź przedsiębiorca decyduje o obniżeniu ceny poprzez wystawienie faktury korygującej.

Ujęcie korekty zmniejszającej wymaga uzyskania potwierdzenia odbioru tej faktury korygującej przez odbiorcę. Można je uzyskać poprzez otrzymanie podpisanej kopii korekty wraz datą otrzymania, w formie papierowej, wydruku z faxu bądź faktury elektronicznej (e-mail). Innym sposobem na uzyskanie potwierdzenia odbioru korekty jest uzyskanie zwrotnego potwierdzenia odbioru poprzez wysyłkę listu poleconego bądź pisemne potwierdzenie odbioru przez kontrahenta.

Korekta faktury a potwierdzenie odbioru

Potwierdzenie odbioru należy uzyskać do dnia złożenia deklaracji VAT za okres, w którym ta korekta powinna zostać ujęta. Jeżeli przedsiębiorca uzyska potwierdzenie po tym terminie, wówczas wykazuje korektę w deklaracji VAT za okres, w którym korekta ta została potwierdzona.

Istnieje także możliwość ujęcia faktury, gdy potwierdzenie odbioru nie zostało uzyskane, poprzez odpowiednie udokumentowanie próby uzyskania potwierdzenia odbioru korekty przez kontrahenta, która wskazuje, że odbiorca ma świadomość wystawienia faktury korygującej (kopia korespondencji, potwierdzenie nadania z poczty, wiadomości e-mail od kontrahenta z informacją, że korekta dotarła).

Natomiast sporządzenie korekt na plus, skutkuje dopłatą podatku VAT do Urzędu Skarbowego przez przedsiębiorcę, dokonującego sprzedaży. Najczęstszą przyczyną wystawienia korekty zwiększającej jest pomyłka powodująca zaniżenie ceny, stawki podatku, kwoty podatku na pierwotnej fakturze lub chęć podwyższenia ceny poprzez wystawienie korekty.

Jeżeli powód korekty na plus istniał już w chwili wystawienia faktury pierwotnej, wówczas przedsiębiorca ujmuje korektę w okresie w którym została wystawiona faktura korygowana. Natomiast jeżeli powód korekty pojawił się po wystawieniu faktury pierwotnej, korekta powinna być ujęta w okresie w którym wystąpiła przyczyna korekty. Przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadania potwierdzenia do korekty faktury na plus.


09.08.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Elektroniczna wysyłka Deklaracji VAT i JPK

Dowiedz się więcej o obowiązku składania JPK VAT od 2018 roku oraz o planowanej likwidacji deklaracji VAT od roku 2019.

Dobre biuro rachunkowe – co zyskujesz ze współpracy?

Pewnie nie raz się zastanawiałeś czy warto prowadzić samemu księgowość czy jednak zlecić ten obowiązek w biurze rachunkowym.

Składki na ZUS 2018 – ile wzrosły przez ostatnie lata?

Rok 2018 dla przedsiębiorców będzie kolejnym rokiem podwyżek składek na ubezpieczenie społeczne.