Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Korekta faktury a obowiązek jej wykazania

Rozróżniamy dwa typy faktur korygujących, tj. korekty faktur zmniejszających podstawę opodatkowania (korekty na minus) oraz korekty faktur zwiększających podstawę opodatkowania (korekty na plus).

Korekta faktury na minus

Wystawienie przez sprzedawcę korekt na minus, powoduje powstanie nadpłaty podatku VAT na danej transakcji w Urzędzie Skarbowym. Korekta zmniejszająca jest wystawiana, gdy na fakturze pierwotnej przez pomyłkę zawyżono cenę, stawkę podatku, kwotę podatku bądź przedsiębiorca decyduje o obniżeniu ceny poprzez wystawienie faktury korygującej.

Ujęcie korekty zmniejszającej wymaga uzyskania potwierdzenia odbioru tej faktury korygującej przez odbiorcę. Można je uzyskać poprzez otrzymanie podpisanej kopii korekty wraz datą otrzymania, w formie papierowej, wydruku z faxu bądź faktury elektronicznej (e-mail). Innym sposobem na uzyskanie potwierdzenia odbioru korekty jest uzyskanie zwrotnego potwierdzenia odbioru poprzez wysyłkę listu poleconego bądź pisemne potwierdzenie odbioru przez kontrahenta.

Korekta faktury a potwierdzenie odbioru

Potwierdzenie odbioru należy uzyskać do dnia złożenia deklaracji VAT za okres, w którym ta korekta powinna zostać ujęta. Jeżeli przedsiębiorca uzyska potwierdzenie po tym terminie, wówczas wykazuje korektę w deklaracji VAT za okres, w którym korekta ta została potwierdzona.

Istnieje także możliwość ujęcia faktury, gdy potwierdzenie odbioru nie zostało uzyskane, poprzez odpowiednie udokumentowanie próby uzyskania potwierdzenia odbioru korekty przez kontrahenta, która wskazuje, że odbiorca ma świadomość wystawienia faktury korygującej (kopia korespondencji, potwierdzenie nadania z poczty, wiadomości e-mail od kontrahenta z informacją, że korekta dotarła).

Natomiast sporządzenie korekt na plus, skutkuje dopłatą podatku VAT do Urzędu Skarbowego przez przedsiębiorcę, dokonującego sprzedaży. Najczęstszą przyczyną wystawienia korekty zwiększającej jest pomyłka powodująca zaniżenie ceny, stawki podatku, kwoty podatku na pierwotnej fakturze lub chęć podwyższenia ceny poprzez wystawienie korekty.

Jeżeli powód korekty na plus istniał już w chwili wystawienia faktury pierwotnej, wówczas przedsiębiorca ujmuje korektę w okresie w którym została wystawiona faktura korygowana. Natomiast jeżeli powód korekty pojawił się po wystawieniu faktury pierwotnej, korekta powinna być ujęta w okresie w którym wystąpiła przyczyna korekty. Przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadania potwierdzenia do korekty faktury na plus.


09.08.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Zmiany w ZUS od 2019 dla przedsiębiorców o niskich dochodach

Od 1 stycznia 2019 r. możliwe będzie opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od uzyskanych przez przedsiębiorcę przychodów.

Obniżenie stawki CIT od 2019 roku

Obecnie w 2018 roku preferencyjna stawka podatku dochodowego od osób prawnych tj. CIT wynosi 15 %. Z dniem 01.01.2019 roku ulegnie ona obniżeniu do 9%.

Leasing - zmiany od 2019 roku - czy trzeba się spieszyć?

14.11.2018 Prezydent podpisał ustawę w zakresie zmian dotyczące m.in. leasingu samochodów osobowych