Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

tel.: 73 00 11818

tel2.: 73 00 11838

mail.:
biuro@kea.wroclaw.pl

Korekta faktury a obowiązek jej wykazania

Korekta faktury a obowiązek jej wykazania

Rozróżniamy dwa typy faktur korygujących, tj. korekty faktur zmniejszających podstawę opodatkowania (korekty na minus) oraz korekty faktur zwiększających podstawę opodatkowania (korekty na plus).

 

Wystawienie przez sprzedawcę korekt na minus, powoduje powstanie nadpłaty podatku VAT na danej transakcji w Urzędzie Skarbowym. Korekta zmniejszająca jest wystawiana, gdy na fakturze pierwotnej przez pomyłkę zawyżono cenę, stawkę podatku, kwotę podatku bądź przedsiębiorca decyduje o obniżeniu ceny poprzez wystawienie faktury korygującej.

Ujęcie korekty zmniejszającej wymaga uzyskania potwierdzenia odbioru tej faktury korygującej przez odbiorcę. Można je uzyskać poprzez otrzymanie podpisanej kopii korekty wraz datą otrzymania, w formie papierowej, wydruku z faxu bądź elektronicznej (e-mail). Innym sposobem na uzyskanie potwierdzenia odbioru korekty jest uzyskanie zwrotnego potwierdzenia odbioru poprzez wysyłkę listu poleconego bądź pisemne potwierdzenie odbioru przez kontrahenta.

Potwierdzenie odbioru należy uzyskać do dnia złożenia deklaracji VAT za okres, w którym ta korekta powinna zostać ujęta. Jeżeli przedsiębiorca uzyska potwierdzenie po tym terminie, wówczas wykazuje korektę w deklaracji VAT za okres, w którym korekta ta została potwierdzona.

Istnieje także możliwość ujęcia faktury, gdy potwierdzenie odbioru nie zostało uzyskane, poprzez odpowiednie udokumentowanie próby uzyskania potwierdzenia odbioru korekty przez kontrahenta, która wskazuje, że odbiorca ma świadomość wystawienia faktury korygującej (kopia korespondencji, potwierdzenie nadania z poczty, wiadomości e-mail od kontrahenta z informacją, że korekta dotarła).  

 

Natomiast sporządzenie korekt na plus, skutkuje dopłatą podatku VAT do Urzędu Skarbowego przez przedsiębiorcę, dokonującego sprzedaży. Najczęstszą przyczyną wystawienia korekty zwiększającej jest pomyłka powodująca zaniżenie ceny, stawki podatku, kwoty podatku na pierwotnej fakturze lub chęć podwyższenia ceny poprzez wystawienie korekty.

Jeżeli powód korekty na plus istniał już w chwili wystawienia faktury pierwotnej, wówczas przedsiębiorca ujmuje korektę w okresie w którym została wystawiona faktura korygowana. Natomiast jeżeli powód korekty pojawił się po wystawieniu faktury pierwotnej, korekta powinna być ujęta w okresie w którym wystąpiła przyczyna korekty. Przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadania potwierdzenia do korekty faktury na plus.

Ostatnio na blogu

Wystawianie e-faktur

Wystawianie faktur elektronicznych to wygodna forma udokumentowania transakcji, stosowana przez wielu przedsiębiorców.

Paragony fiskalne w branży gastronomicznej

Ministerstwo Finansów kontynuuje kontrole związane z ewidencjonowaniem transakcji na kasie fiskalnej w branży gastronomicznej.

Wydłużony proces rejestracji do podatku VAT w 2017 r.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzona z dniem 01.01.2017 r., wprowadziła szereg zmian.

Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o.

ul. Prosta 36

53-508 Wrocław

tel.: 73 00 11818

tel2.: 73 00 11838

mail: biuro@kea.wroclaw.pl

godziny otwarcia: poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-18:00

NIP: 8971797583

REGON: 022373988

Promocja dla nowych klientów!

Pierwsze dwa miesiące współpracy z rabatem w wysokości 50% na usługi ksiegowe!

wejdź na stronę >