Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Korekta podatku naliczonego przez dłużników

Ministerstwo finansów w lipcu 2017 r. opublikowało wpis, w którym przypomina przedsiębiorcom, że:

- powinni przestrzegać terminowego regulowania należności;

- powinni korygować podatek naliczony;

- powinni pamiętać o skutkach nieterminowego regulowania należności.

W tym wpisie Ministerstwo Finansów odnosi się głównie do przedsiębiorców, którzy dokonują odliczenia podatku VAT z faktur zakupu, które są nieopłacone (bądź częściowo nieopłacone). Zgodnie z art. 89b ustawy o podatku VAT, nieopłacone faktury w ciągu 150 dni od upływu terminu płatności, powinny zostać wyksięgowane, poprzez wypełnienie dedykowanych, tej korekcie, pól w deklaracji VAT.

Po uregulowaniu należności, podatnik ma prawo do ponownego odliczenia podatku VAT z faktur zakupu, w deklaracji VAT, składanej za okres w którym nastąpiła ich zapłata (pod warunkiem, że wcześniej została dokonana korekta podatku naliczonego z tytułu nieopłaconych faktur zakupu).

Organy podatkowe w ramach przeprowadzanych czynności, postępowań oraz kontroli sprawdzają realizację korekty nieopłaconych faktur zakupu. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie organ podatkowy może wg swoich wytycznych może określić prawidłową wysokość podatku naliczonego. Następuje to poprzez zmianę wartości kwoty podatku należnego, kwoty do zwrotu, nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, które wykazywane są w deklaracji.

Ponadto organ podatkowy może ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe dla przedsiębiorcy, który nie dokonał korekty podatku naliczonego od nieuregulowanych faktur, w wysokości 30% kwoty podatku, wynikającej z nieopłaconych faktur.


25.07.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.