Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Korekta podatku naliczonego przez dłużników

Ministerstwo finansów w lipcu 2017 r. opublikowało wpis, w którym przypomina przedsiębiorcom, że:

- powinni przestrzegać terminowego regulowania należności;

- powinni korygować podatek naliczony;

- powinni pamiętać o skutkach nieterminowego regulowania należności.

W tym wpisie Ministerstwo Finansów odnosi się głównie do przedsiębiorców, którzy dokonują odliczenia podatku VAT z faktur zakupu, które są nieopłacone (bądź częściowo nieopłacone). Zgodnie z art. 89b ustawy o podatku VAT, nieopłacone faktury w ciągu 150 dni od upływu terminu płatności, powinny zostać wyksięgowane, poprzez wypełnienie dedykowanych, tej korekcie, pól w deklaracji VAT.

Po uregulowaniu należności, podatnik ma prawo do ponownego odliczenia podatku VAT z faktur zakupu, w deklaracji VAT, składanej za okres w którym nastąpiła ich zapłata (pod warunkiem, że wcześniej została dokonana korekta podatku naliczonego z tytułu nieopłaconych faktur zakupu).

Organy podatkowe w ramach przeprowadzanych czynności, postępowań oraz kontroli sprawdzają realizację korekty nieopłaconych faktur zakupu. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie organ podatkowy może wg swoich wytycznych może określić prawidłową wysokość podatku naliczonego. Następuje to poprzez zmianę wartości kwoty podatku należnego, kwoty do zwrotu, nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, które wykazywane są w deklaracji.

Ponadto organ podatkowy może ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe dla przedsiębiorcy, który nie dokonał korekty podatku naliczonego od nieuregulowanych faktur, w wysokości 30% kwoty podatku, wynikającej z nieopłaconych faktur.


25.07.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Zmiany w ZUS od 2019 dla przedsiębiorców o niskich dochodach

Od 1 stycznia 2019 r. możliwe będzie opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od uzyskanych przez przedsiębiorcę przychodów.

Obniżenie stawki CIT od 2019 roku

Obecnie w 2018 roku preferencyjna stawka podatku dochodowego od osób prawnych tj. CIT wynosi 15 %. Z dniem 01.01.2019 roku ulegnie ona obniżeniu do 9%.

Leasing - zmiany od 2019 roku - czy trzeba się spieszyć?

14.11.2018 Prezydent podpisał ustawę w zakresie zmian dotyczące m.in. leasingu samochodów osobowych