Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Limity podatkowe na 2015 rok

LIMITY PODATKOWE NA 2015 ROK

Limit do VAT dla celów zwolnienia z VAT - limit wynosi 150 000 zł. 
W sytuacji, gdy w 2014 r. limit ten nie został przekroczony, po 1 stycznia 2015 r. podatnik może ponownie skorzystać ze zwolnienia w podatku VAT. 
Termin na zgłoszenie aktualizujące (VAT-R) upływa 7 stycznia 2015 r. 

Limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – limit wynosi 150000 EUR według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu 01 października 2014 r. (1 euro = 4.1792 zł).
Jeśli kwota przychodów przekroczyła w 2014 roku 626 880 zł, od 1 stycznia 2015 r. podatnik traci prawo do opodatkowania w formie ryczałtu.

Wielkość przychodów za rok 2014 pozwalająca na kwartalne rozliczenie ryczałtu – limit wynosi 25.000 EUR według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu 01 października 2014 r. (1 euro = 4.1792 zł) , w przeliczeniu na PLN 104.480 zł.

Limit dla ksiąg rachunkowych – limit wynosi 1 200 000 EUR według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na dzień 30.09.2014 r. (1 euro = 4,1755 zł).
Przedsiębiorcy,którzy prowadzą księgę przychodów i rozchodów, u których kwota przychodów w 2014 r. przekroczy kwotę 5 010 600 zł, od 1 stycznia 2015 r. obowiązani są do założenia ksiąg rachunkowych.
Podatnicy, którzy obecnie prowadzą księgi rachunkowe, ale kwota przychodów nie przekroczyła 5 010 600 zł, od 1 stycznia 2015 r. mają możliwość zmiany formy prowadzonej ewidencji księgowej na księgę przychodów i rozchodów ( dotyczy to jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych oraz partnerskich).

Limit dla małego podatnika – limit wynosi 1 200 000 EUR według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2014 r. , w zaokrągleniu do 1.000 zł (1 euro = 4,1792 zł ).
Przedsiębiorcy, u których obrót ten został przekroczony, tracą możliwość:
 - stosowania jednorazowej amortyzacji podatkowej w roku 2015,
 - kwartalnego rozliczania podatku dochodowego i podatku VAT,
 - stosowania metody kasowej podatku VAT.

Maksymalna wartość prowizji lub innych postaci wynagrodzenia (w poprzednim roku podatkowym) u małego podatnika VAT
- (dotyczy prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu) uprawniająca do stosowania kasowej metody rozliczenia i składania deklaracji kwartalnych VAT-7K w 2015 r., wynosi 45 000 EUR według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2014 r., w zaokrągleniu do 1.000 zł (1 euro= 4,1792 zł), w przeliczeniu na PLN 188.000 zł.


05.01.2015 / admin

Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.