Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

tel.: 73 00 11818

tel2.: 73 00 11838

mail.:
biuro@kea.wroclaw.pl

Limity podatkowe na 2015 rok

Limity podatkowe na 2015 rok

LIMITY PODATKOWE NA  2015 ROK

Limit do VAT dla celów zwolnienia z VAT
- limit wynosi 150 000 zł. 
W sytuacji, gdy w 2014 r. limit ten nie został przekroczony, po 1 stycznia 2015 r. podatnik może ponownie skorzystać ze zwolnienia w podatku VAT. 
Termin na zgłoszenie aktualizujące (VAT-R) upływa 7 stycznia 2015 r. 

Limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – limit wynosi 150000 EUR według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu 01 października 2014 r. (1 euro = 4.1792 zł).
Jeśli kwota przychodów przekroczyła w 2014 roku 626 880 zł, od 1 stycznia 2015 r. podatnik traci prawo do opodatkowania w formie ryczałtu.

Wielkość przychodów za rok 2014 pozwalająca na kwartalne rozliczenie ryczałtu – limit wynosi 25.000 EUR według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu 01 października 2014 r. (1 euro = 4.1792 zł) , w przeliczeniu na PLN 104.480 zł.

Limit dla ksiąg rachunkowych – limit wynosi 1 200 000 EUR według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na dzień 30.09.2014 r. (1 euro = 4,1755 zł).
Przedsiębiorcy,którzy prowadzą księgę przychodów i rozchodów, u których kwota przychodów w 2014 r. przekroczy kwotę 5 010 600 zł, od 1 stycznia 2015 r. obowiązani są do założenia ksiąg rachunkowych.
Podatnicy, którzy obecnie prowadzą księgi rachunkowe, ale kwota przychodów nie przekroczyła 5 010 600 zł, od 1 stycznia 2015 r. mają możliwość zmiany formy prowadzonej ewidencji księgowej na księgę przychodów i rozchodów ( dotyczy to jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych oraz partnerskich).

Limit dla małego podatnika – limit wynosi 1 200 000 EUR według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2014 r. , w zaokrągleniu do 1.000 zł (1 euro = 4,1792 zł ).
Przedsiębiorcy, u których obrót ten został przekroczony, tracą możliwość:
 - stosowania jednorazowej amortyzacji podatkowej w roku 2015,
 - kwartalnego rozliczania podatku dochodowego i podatku VAT,
 - stosowania metody kasowej podatku VAT.

Maksymalna wartość prowizji lub innych postaci wynagrodzenia (w poprzednim roku podatkowym) u małego podatnika VAT
- (dotyczy prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu) uprawniająca do stosowania kasowej metody rozliczenia i składania deklaracji kwartalnych VAT-7K w 2015 r., wynosi 45 000 EUR według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2014 r., w zaokrągleniu do 1.000 zł (1 euro= 4,1792 zł), w przeliczeniu na PLN 188.000 zł.

Ostatnio na blogu

Wystawianie e-faktur

Wystawianie faktur elektronicznych to wygodna forma udokumentowania transakcji, stosowana przez wielu przedsiębiorców.

Paragony fiskalne w branży gastronomicznej

Ministerstwo Finansów kontynuuje kontrole związane z ewidencjonowaniem transakcji na kasie fiskalnej w branży gastronomicznej.

Wydłużony proces rejestracji do podatku VAT w 2017 r.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzona z dniem 01.01.2017 r., wprowadziła szereg zmian.

Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o.

ul. Prosta 36

53-508 Wrocław

tel.: 73 00 11818

tel2.: 73 00 11838

mail: biuro@kea.wroclaw.pl

godziny otwarcia: poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-18:00

NIP: 8971797583

REGON: 022373988

Promocja dla nowych klientów!

Pierwsze dwa miesiące współpracy z rabatem w wysokości 50% na usługi ksiegowe!

wejdź na stronę >