Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

tel.: 73 00 11818

tel2.: 73 00 11838

mail.:
biuro@kea.wroclaw.pl

Obowiązek posiadania kas fiskalnych - zmiany od 2015 roku.

Obowiązek posiadania kas fiskalnych - zmiany od 2015 roku.

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych) będzie obowiązywać od 01 stycznia 2015 r. (wg projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 22. lipca 2014).

Wprowadza ono szereg zmian, które można podzielić na poszczególne kategorie:

  1. zmiany w zakresie czynności zwolnionych,
  2. zmiany w zakresie zwolnień podmiotowych i przedmiotowo-podmiotowych,
  3. zmiany w zakresie czynności nie objętych dotychczas zwolnieniem z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.


Pierwsza kategoria to: usunięcie z dotychczas funkcjonujących uregulowań poniższych warunków, które łącznie spełnione pozwalały na uniknięcie ewidencji przy pomocy kas rejestrujących tj.:


Usunięcie ww. uregulowań oznacza, że zwolnienia na podstawie warunków w nich zawartych nie można stosować.      Zredukowanie o sprzedaż biletów i rezerwacji przy przewozach pasażerskich katalogu zwolnionych czynności.Nadal jednak mogą one korzystać ww. czynności ze zwolnienia, gdy są spełnione (tak jak również wcześniej było zaznaczone) warunki:


Objęcie zwolnieniem dostawy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (podlegających amortyzacji), jeżeli zostanie wystawiona faktura.

Druga kategoria określa zmiany, które dotyczą odpowiedniego zastosowania limitu obrotu, pozwalającego na zwolnienie z obowiązku ewidencji za pomocą kasy fiskalnej.
Obrót 20 000 zł, określający limit obrotu (sprzedaży dla osób fizycznych i rolników ryczałtowych) oraz proporcjonalny limit dla osób rozpoczynających działalność pozostaje niezmieniony.

Natomiast udogodnieniem dla przedsiębiorców jest możliwość dokonania dostawy nieruchomości, środka trwałego czy wartości niematerialnej i prawnej bez konieczności objęcia tej transakcji limitem.   

Następstwem zmian w obrębie ostatniej kategorii jest rozszerzenie katalogu czynności nie objętych zwolnieniem z obowiązku stosowania kasy fiskalnej o:  


Obowiązek rejestrowania ww. transakcji przy użyciu kasy fiskalnej obowiązuje już istniejące i wykonujące ww. czynności podmioty od 01 marca 2015.
 Natomiast przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w 2015 r.bądź w obrębie istniejącej działalności rozpoczęli wykonywanie ww. transakcji, powinni rozpocząć ewidencję za pomocą kasy fiskalnej po upływie 2 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności czy zrealizowania pierwszej z ww. transakcji.  

 Zmiany, które zostały omówione w tym wpisie będą obowiązywać w latach 2015-2016.           

Ostatnio na blogu

Wystawianie e-faktur

Wystawianie faktur elektronicznych to wygodna forma udokumentowania transakcji, stosowana przez wielu przedsiębiorców.

Paragony fiskalne w branży gastronomicznej

Ministerstwo Finansów kontynuuje kontrole związane z ewidencjonowaniem transakcji na kasie fiskalnej w branży gastronomicznej.

Wydłużony proces rejestracji do podatku VAT w 2017 r.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzona z dniem 01.01.2017 r., wprowadziła szereg zmian.

Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o.

ul. Prosta 36

53-508 Wrocław

tel.: 73 00 11818

tel2.: 73 00 11838

mail: biuro@kea.wroclaw.pl

godziny otwarcia: poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-18:00

NIP: 8971797583

REGON: 022373988

Promocja dla nowych klientów!

Pierwsze dwa miesiące współpracy z rabatem w wysokości 50% na usługi ksiegowe!

wejdź na stronę >