Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Obowiązek posiadania kas fiskalnych - zmiany od 2015 roku.

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych) będzie obowiązywać od 01 stycznia 2015 r. (wg projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 22. lipca 2014).

Wprowadza ono szereg zmian, które można podzielić na poszczególne kategorie:

 1. zmiany w zakresie czynności zwolnionych,
 2. zmiany w zakresie zwolnień podmiotowych i przedmiotowo-podmiotowych,
 3. zmiany w zakresie czynności nie objętych dotychczas zwolnieniem z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.


Pierwsza kategoria to: usunięcie z dotychczas funkcjonujących uregulowań poniższych warunków, które łącznie spełnione pozwalały na uniknięcie ewidencji przy pomocy kas rejestrujących tj.:

 • warunku udokumentowania fakturą (zawierającą dane pozwalające na zidentyfikowanie odbiorcy) usługi dokonanej na rzecz osoby fizycznej bądź rolnika ryczałtowego; 
 • warunku nieprzekroczenia 50 transakcji (dotyczących określonych rozporządzeniem usług) na rzecz nie więcej niż 20 odbiorców tych transakcji. 


Usunięcie ww. uregulowań oznacza, że zwolnienia na podstawie warunków w nich zawartych nie można stosować.      Zredukowanie o sprzedaż biletów i rezerwacji przy przewozach pasażerskich katalogu zwolnionych czynności.Nadal jednak mogą one korzystać ww. czynności ze zwolnienia, gdy są spełnione (tak jak również wcześniej było zaznaczone) warunki:

 • płatność została  w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dokonana na rachunek bankowy podatnika; 
 • rodzaj wykonanej czynności jest dokładnie określony w ewidencji i na dowodzie zapłaty.  


Objęcie zwolnieniem dostawy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (podlegających amortyzacji), jeżeli zostanie wystawiona faktura.

Druga kategoria określa zmiany, które dotyczą odpowiedniego zastosowania limitu obrotu, pozwalającego na zwolnienie z obowiązku ewidencji za pomocą kasy fiskalnej.
Obrót 20 000 zł, określający limit obrotu (sprzedaży dla osób fizycznych i rolników ryczałtowych) oraz proporcjonalny limit dla osób rozpoczynających działalność pozostaje niezmieniony.

Natomiast udogodnieniem dla przedsiębiorców jest możliwość dokonania dostawy nieruchomości, środka trwałego czy wartości niematerialnej i prawnej bez konieczności objęcia tej transakcji limitem.   

Następstwem zmian w obrębie ostatniej kategorii jest rozszerzenie katalogu czynności nie objętych zwolnieniem z obowiązku stosowania kasy fiskalnej o:  

 • usługi gastronomiczne (z wyłączeniem usług świadczonych na pokładzie samolotu czy np. na stołówkach w szkołach itp.);
 • usługi fryzjerskie; 
 • usługi kosmetyczne i kosmetologiczne; 
 • usługi prawne wraz z usługami w zakresie doradztwa podatkowego (z wyłączeniem określonych usług notariuszy); 
 • usługi świadczone przez lekarzy i dentystów w zakresie opieki medycznej; 
 • usługi dotyczące badań i przeglądów technicznych pojazdów; 
 • usługi naprawy motorów, motocykli, pojazdów samochodowych (tj. naprawa opon polegająca na ich zakładaniu, bieżnikowaniu i regenerowaniu); 
 • usługi dotyczące wymiany kół i opon; 
 • dostawę niezapisanych nośników danych;  
 • dostawę perfum i wód toaletowych (z wyjątkiem dostawy na pokładzie samolotu).  


Obowiązek rejestrowania ww. transakcji przy użyciu kasy fiskalnej obowiązuje już istniejące i wykonujące ww. czynności podmioty od 01 marca 2015.
Natomiast przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w 2015 r.bądź w obrębie istniejącej działalności rozpoczęli wykonywanie ww. transakcji, powinni rozpocząć ewidencję za pomocą kasy fiskalnej po upływie 2 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności czy zrealizowania pierwszej z ww. transakcji.  

Zmiany, które zostały omówione w tym wpisie będą obowiązywać w latach 2015-2016.


13.12.2014 / admin

Ostatnio na blogu

Dobre biuro rachunkowe – co zyskujesz ze współpracy?

Pewnie nie raz się zastanawiałeś czy warto prowadzić samemu księgowość czy jednak zlecić ten obowiązek w biurze rachunkowym.

Składki na ZUS 2018 – ile wzrosły przez ostatnie lata?

Rok 2018 dla przedsiębiorców będzie kolejnym rokiem podwyżek składek na ubezpieczenie społeczne.

Przelew składek ZUS na indywidualne konto przedsiębiorcy

Od 2018 r. zaczyna funkcjonować system w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który umożliwi przedsiębiorcom wykonywanie płatności składek w formie jednego przelewu.