Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Paragony fiskalne w branży gastronomicznej

Ministerstwo Finansów w lipcu 2017 r. zapowiedziało kontrole w kwestii wydawania paragonów fiskalnych w ośrodkach gastronomicznych oraz wyjaśniało, że wydawanie paragonów fiskalnych jest obowiązkiem przedsiębiorcy oraz jego pracowników.  W sierpniu 2017 r., po przeprowadzonych kontrolach, wydano kolejny komunikat, informujący, że nadal będą one kontynuowane.

Częstą praktyką jest wydawanie rachunków/paragonów kelnerskich przed zapłatą klientowi. Zazwyczaj wydanie takiego dokumentu wiąże się z tym, że transakcja nie zostaje potem zaewidencjonowana na kasie fiskalnej. Brak ewidencji transakcji na kasie fiskalnej skutkuje tym, że sprzedaż nie zostaje udokumentowana, a tym samym przedsiębiorca prowadzący placówkę gastronomiczną nie płaci z tytułu tej transakcji podatków do budżetu państwa.

Rachunek kelnerski może być wypisany odręcznie lub przypominać wyglądem paragon fiskalny, ale jeżeli nie zawiera charakterystycznych elementów tj. nazwa „paragon fiskalny”, nr NIP i nazwa placówki gastronomicznej, adres, nr kasy fiskalnej oraz nie jest wydrukiem z kasy fiskalnej, to nie może być uznany za paragon fiskalny.

Brak wydawania paragonów fiskalnych klientom jest niezgodne z przepisami i może powodować konieczność wymierzenia kary przez kontrolującego urzędnika. Karą może zostać obarczony nie tylko przedsiębiorca, ale także kelner czy kierownik restauracji.

Kara to zazwyczaj mandat o wartości od 200 zł do 4 000 zł, do zapłaty którego często zobowiązany kelner, nakłoniony przez przedsiębiorcę do nieuczciwego działania. Mandat jest wymierzany kelnerowi, ponieważ to on nie dopełnił obowiązku wydania paragonu fiskalnego klientowi.


16.08.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.