Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Paragony fiskalne w branży gastronomicznej

Ministerstwo Finansów w lipcu 2017 r. zapowiedziało kontrole w kwestii wydawania paragonów fiskalnych w ośrodkach gastronomicznych oraz wyjaśniało, że wydawanie paragonów fiskalnych jest obowiązkiem przedsiębiorcy oraz jego pracowników.  W sierpniu 2017 r., po przeprowadzonych kontrolach, wydano kolejny komunikat, informujący, że nadal będą one kontynuowane.

Częstą praktyką jest wydawanie rachunków/paragonów kelnerskich przed zapłatą klientowi. Zazwyczaj wydanie takiego dokumentu wiąże się z tym, że transakcja nie zostaje potem zaewidencjonowana na kasie fiskalnej. Brak ewidencji transakcji na kasie fiskalnej skutkuje tym, że sprzedaż nie zostaje udokumentowana, a tym samym przedsiębiorca prowadzący placówkę gastronomiczną nie płaci z tytułu tej transakcji podatków do budżetu państwa.

Rachunek kelnerski może być wypisany odręcznie lub przypominać wyglądem paragon fiskalny, ale jeżeli nie zawiera charakterystycznych elementów tj. nazwa „paragon fiskalny”, nr NIP i nazwa placówki gastronomicznej, adres, nr kasy fiskalnej oraz nie jest wydrukiem z kasy fiskalnej, to nie może być uznany za paragon fiskalny.

Brak wydawania paragonów fiskalnych klientom jest niezgodne z przepisami i może powodować konieczność wymierzenia kary przez kontrolującego urzędnika. Karą może zostać obarczony nie tylko przedsiębiorca, ale także kelner czy kierownik restauracji.

Kara to zazwyczaj mandat o wartości od 200 zł do 4 000 zł, do zapłaty którego często zobowiązany kelner, nakłoniony przez przedsiębiorcę do nieuczciwego działania. Mandat jest wymierzany kelnerowi, ponieważ to on nie dopełnił obowiązku wydania paragonu fiskalnego klientowi.


16.08.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Zmiany w ZUS od 2019 dla przedsiębiorców o niskich dochodach

Od 1 stycznia 2019 r. możliwe będzie opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od uzyskanych przez przedsiębiorcę przychodów.

Obniżenie stawki CIT od 2019 roku

Obecnie w 2018 roku preferencyjna stawka podatku dochodowego od osób prawnych tj. CIT wynosi 15 %. Z dniem 01.01.2019 roku ulegnie ona obniżeniu do 9%.

Leasing - zmiany od 2019 roku - czy trzeba się spieszyć?

14.11.2018 Prezydent podpisał ustawę w zakresie zmian dotyczące m.in. leasingu samochodów osobowych