Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) zarządzono zmianę w zakresie wynagrodzenia wskazaną poniżej:

1. Od dnia 1 stycznia 2020 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2600 zł.

2. Od dnia 1 stycznia 2020 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 17 zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Dane historyczne z ostatnich 10 lat:

2019 r. - 2250 zł

2018 r. - 2100 zł

2017 r. - 2000 zł

2016 r. - 1850 zł

2015 r. - 1750 zł

2014 r. - 1680 zł

2013 r. - 1600 zł

2012 r. - 1500 zł

2011 r. - 1386 zł

2010 r. - 1317 zł

2009 r. - 1276 zł


03.10.2019 / KEA

Ostatnio na blogu

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.

Obowiązkowy Split Payment - Jakie Sankcje?

Jakie sankcje będą obowiązywać jeżeli nie będziesz stosować mechanizmu podzielonej płatności.