Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Podpisanie ustawy w sprawie przyspieszonej amortyzacji

W dniu 19.07.2017 została podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy, która wprowadza zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany będą głównie dotyczyć mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, którzy będą mogli potraktować jako jednorazowy koszt w ciągu roku, nakłady inwestycyjne do 100 000 zł, przy minimalnej wartości tych nakładów 10 000 zł.

W praktyce oznacza to, że nakłady inwestycyjne powinny dotyczyć fabrycznie nowych środków trwałych, z grupy 3-6 oraz 8 wg Klasyfikacji Środków Trwałych, czyli w głównej mierze maszyn i urządzeń. Nowelizacja ta nie dotyczy więc inwestycji w nieruchomości bądź środki transportu.

Ponosząc nakłady inwestycyjne na maszyny i urządzenia, będzie należało pamiętać, że skorzystanie z ww. uregulowań będzie możliwe w przypadku, gdy nabycie jednego środka trwałego będzie wynosić co najmniej 10 000 zł bądź łączna wartość środków trwałych nabytych w roku podatkowym przekroczy 10 000 zł. Wartość nakładów rozliczonych rocznie w ten sposób, będzie możliwa do kwoty 100 000 zł. Zmienione przepisy obejmują środki trwałe nabyte od 01.01.2017r.

Przedsiębiorcy obecnie mogą jednorazowo rozliczać nakłady inwestycyjne, gdy kwota nie przekracza 3500 zł. Rozliczanie jednorazowe wyższych kwot wymaga ubiegania się o pomoc de minimis z UE.

Zmiana przepisów powinna służyć poprawie konkurencyjności wśród mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, powodując ich rozwój oraz wzrost zatrudnienia.

Ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dni od jej podpisania.


17.07.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.