Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Prawo do odliczenia podatku VAT a błędna stawka podatku na fakturze

Dostawca towaru bądź usługi jest zobowiązany do prawidłowego udokumentowania przeprowadzonej transakcji, przy użyciu faktury elektronicznej. Przy wystawianiu i przekazaniu faktury do odbiorcy często pojawiają się pomyłki przy wpisaniu określonej stawki VAT do danego towaru bądź usługi.

Wówczas odbiorca błędnie wystawionej faktury powinien ustalić czy ma prawo do odliczenia podatku VAT. Istnieją 2 przypadki nieprawidłowego zastosowania stawki VAT na fakturze: zastosowanie nieprawidłowej stawki VAT lub opodatkowanie transakcji, która jest zwolniona z opodatkowania lub w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W pierwszym przypadku nabywca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury z nieprawidłową stawką. Przykładowo w miejsce stawki podatku VAT, w wysokości 8%, zastosowano nieprawidłowo stawkę 23%, czy też zamiast 5% wpisano 8%, 23% bądź powinno być 0%, a użyto 5%, 8%, 23%.

W drugim przypadku, gdy opodatkowana zostaje transakcja zwolniona lub niepodlegająca opodatkowaniu, nabywca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z faktury. Sytuacje tego typu mają miejsce, gdy np.: sprzedawca wystawiając fakturę z odwrotnym obciążeniem podatku VAT, wykaże błędnie stawkę podatku VAT na fakturze; faktury bądź dokumenty celne zostają wystawione ze stawką podatku VAT do czynności zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu; usługi korzystające ze zwolnienia (np. medyczne) zostają wykazane na fakturze ze stawką podatku VAT.

Wykazanie przez sprzedawcę błędnej stawki podatku VAT na fakturze wymaga korekty faktury, ponieważ nabywca nie może skorygować stawki VAT za pomocą noty korygującej. Korekta faktury jest wymagana, gdyż wykazanie niższej niż prawidłowa stawki podatku VAT, u sprzedawcy skutkuje odprowadzeniem do Urzędu Skarbowego zbyt niskiego podatku VAT, a wyższa stawka VAT powoduje wpłatę błędnej kwoty podatku. Sprzedawca zobowiązany jest do sporządzenia korekty faktury, a nabywca do jej prawidłowego rozliczenia i ujęcia.


17.08.2017 / KEA

Ostatnio na blogu

Zmiany w ZUS od 2019 dla przedsiębiorców o niskich dochodach

Od 1 stycznia 2019 r. możliwe będzie opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od uzyskanych przez przedsiębiorcę przychodów.

Obniżenie stawki CIT od 2019 roku

Obecnie w 2018 roku preferencyjna stawka podatku dochodowego od osób prawnych tj. CIT wynosi 15 %. Z dniem 01.01.2019 roku ulegnie ona obniżeniu do 9%.

Leasing - zmiany od 2019 roku - czy trzeba się spieszyć?

14.11.2018 Prezydent podpisał ustawę w zakresie zmian dotyczące m.in. leasingu samochodów osobowych