Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Prawo do odliczenia podatku VAT a błędna stawka podatku na fakturze

Dostawca towaru bądź usługi jest zobowiązany do prawidłowego udokumentowania przeprowadzonej transakcji, przy użyciu faktury elektronicznej. Przy wystawianiu i przekazaniu faktury do odbiorcy często pojawiają się pomyłki przy wpisaniu określonej stawki VAT do danego towaru bądź usługi.

Wówczas odbiorca błędnie wystawionej faktury powinien ustalić czy ma prawo do odliczenia podatku VAT. Istnieją 2 przypadki nieprawidłowego zastosowania stawki VAT na fakturze: zastosowanie nieprawidłowej stawki VAT lub opodatkowanie transakcji, która jest zwolniona z opodatkowania lub w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W pierwszym przypadku nabywca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury z nieprawidłową stawką. Przykładowo w miejsce stawki podatku VAT, w wysokości 8%, zastosowano nieprawidłowo stawkę 23%, czy też zamiast 5% wpisano 8%, 23% bądź powinno być 0%, a użyto 5%, 8%, 23%.

W drugim przypadku, gdy opodatkowana zostaje transakcja zwolniona lub niepodlegająca opodatkowaniu, nabywca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z faktury. Sytuacje tego typu mają miejsce, gdy np.: sprzedawca wystawiając fakturę z odwrotnym obciążeniem podatku VAT, wykaże błędnie stawkę podatku VAT na fakturze; faktury bądź dokumenty celne zostają wystawione ze stawką podatku VAT do czynności zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu; usługi korzystające ze zwolnienia (np. medyczne) zostają wykazane na fakturze ze stawką podatku VAT.

Wykazanie przez sprzedawcę błędnej stawki podatku VAT na fakturze wymaga korekty faktury, ponieważ nabywca nie może skorygować stawki VAT za pomocą noty korygującej. Korekta faktury jest wymagana, gdyż wykazanie niższej niż prawidłowa stawki podatku VAT, u sprzedawcy skutkuje odprowadzeniem do Urzędu Skarbowego zbyt niskiego podatku VAT, a wyższa stawka VAT powoduje wpłatę błędnej kwoty podatku. Sprzedawca zobowiązany jest do sporządzenia korekty faktury, a nabywca do jej prawidłowego rozliczenia i ujęcia.


17.08.2017 / KEA

Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.