Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Przelew składek ZUS na indywidualne konto przedsiębiorcy

Od 2018 r. zaczyna funkcjonować system w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który umożliwi przedsiębiorcom wykonywanie płatności składek w formie jednego przelewu. Prezydent podpisał nowelizację ustawy, która skutkuje tym, że każdy przedsiębiorca będzie posiadał w ZUS indywidualny rachunek bankowy.

Obecnie przedsiębiorcy przy opłacaniu składek są zobowiązani do wykonania maksymalnie 4 przelewów, które wpływają na wspólne konta bankowe określonych funduszy, co związane jest z koniecznością dokładnej identyfikacji płatnika przez ZUS. Przelewy wykonywane są na oddzielne rachunki ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych. Natomiast przy wykonywaniu przelewów jest konieczne każdorazowe skorzystanie z formatki do przelewu ZUS, która wymaga podania: numeru rachunku ZUS, typu płatności, okresu płatności, numeru identyfikatora płatnika (NIP, REGON, PESEL).

Wprowadzane zmiany pozwolą na prostsze wykonanie płatności do ZUS, w ramach jednego przelewu, odprowadzonego na indywidualne konto dla każdego przedsiębiorcy i ZUS będzie wówczas zobowiązany do rozdzielenia tej płatności na poszczególne typy składek.

Numery indywidualnych rachunków zostaną przez ZUS przekazane przedsiębiorcom poprzez pocztę. W razie nieotrzymania do końca roku 2017 informacji od ZUS, należy poinformować o tym placówkę ZUS osobiście bądź kontaktując się z Centrum Obsługi Telefonicznej. Informacja o numerze rachunku będzie także widoczna na Platformie Usług Elektronicznych, jeżeli przedsiębiorca posiada założony tam profil.

Brak dedykowanego przedsiębiorcy numeru rachunku będzie skutkował brakiem możliwości opłacenia składek w 2018 r., ponieważ obecne rachunki do przelewów ZUS zostaną pod koniec 2017 r. zamknięte.


17.08.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.