Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Przelew składek ZUS na indywidualne konto przedsiębiorcy

Od 2018 r. zaczyna funkcjonować system w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który umożliwi przedsiębiorcom wykonywanie płatności składek w formie jednego przelewu. Prezydent podpisał nowelizację ustawy, która skutkuje tym, że każdy przedsiębiorca będzie posiadał w ZUS indywidualny rachunek bankowy.

Obecnie przedsiębiorcy przy opłacaniu składek są zobowiązani do wykonania maksymalnie 4 przelewów, które wpływają na wspólne konta bankowe określonych funduszy, co związane jest z koniecznością dokładnej identyfikacji płatnika przez ZUS. Przelewy wykonywane są na oddzielne rachunki ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych. Natomiast przy wykonywaniu przelewów jest konieczne każdorazowe skorzystanie z formatki do przelewu ZUS, która wymaga podania: numeru rachunku ZUS, typu płatności, okresu płatności, numeru identyfikatora płatnika (NIP, REGON, PESEL).

Wprowadzane zmiany pozwolą na prostsze wykonanie płatności do ZUS, w ramach jednego przelewu, odprowadzonego na indywidualne konto dla każdego przedsiębiorcy i ZUS będzie wówczas zobowiązany do rozdzielenia tej płatności na poszczególne typy składek.

Numery indywidualnych rachunków zostaną przez ZUS przekazane przedsiębiorcom poprzez pocztę. W razie nieotrzymania do końca roku 2017 informacji od ZUS, należy poinformować o tym placówkę ZUS osobiście bądź kontaktując się z Centrum Obsługi Telefonicznej. Informacja o numerze rachunku będzie także widoczna na Platformie Usług Elektronicznych, jeżeli przedsiębiorca posiada założony tam profil.

Brak dedykowanego przedsiębiorcy numeru rachunku będzie skutkował brakiem możliwości opłacenia składek w 2018 r., ponieważ obecne rachunki do przelewów ZUS zostaną pod koniec 2017 r. zamknięte.


17.08.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Zmiany w ZUS od 2019 dla przedsiębiorców o niskich dochodach

Od 1 stycznia 2019 r. możliwe będzie opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od uzyskanych przez przedsiębiorcę przychodów.

Obniżenie stawki CIT od 2019 roku

Obecnie w 2018 roku preferencyjna stawka podatku dochodowego od osób prawnych tj. CIT wynosi 15 %. Z dniem 01.01.2019 roku ulegnie ona obniżeniu do 9%.

Leasing - zmiany od 2019 roku - czy trzeba się spieszyć?

14.11.2018 Prezydent podpisał ustawę w zakresie zmian dotyczące m.in. leasingu samochodów osobowych