Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Skutki wystawienia „pustej faktury VAT”

„Pusta faktura” to dokument, który został wystawiony do czynności, która nie została faktycznie wykonana. Faktura wystawiona na odbiorcę innego niż rzeczywisty również zawiera się w tej kategorii. Konsekwencje tego nieuczciwego procederu może ponieść zarówno dostawca jak i nabywca.

Odbiorca faktury nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z faktury tego typu oraz nie może uwzględnić jej w kosztach uzyskania przychodów. Tylko faktyczne transakcje pomiędzy sprzedawcą a nabywcą są podstawą do odliczenia podatku VAT oraz uwzględnienia w podatkowych kosztach. Odliczając podatek VAT z „pustej faktury” przedsiębiorca naraża się na sankcję równą 100% wartości zawyżonego podatku naliczonego z faktury.

Kara - za wystawienie pustej faktury

Natomiast za wystawienie „pustej faktury” oraz posługiwanie się nią, grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych (w 2017 r. stawka dzienna to od 66,66 zł do 26 664,00 zł) lub kara pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż rok. Obie kary mogą również zostać zastosowane jednocześnie.

Podatek VAT z „pustej faktury” nie powinien być wykazany w deklaracji VAT. Deklaracja taka powinna zostać skorygowana po stronie sprzedającego, jak również kupującego. Sprzedawca jest natomiast zobowiązany do zapłaty podatku VAT z pustej faktury.

Wystawienie pustej faktury może również wynikać z niedopatrzenia przedsiębiorcy. Wówczas jeżeli faktura nie trafiła do obiegu prawnego (nie została przekazana odbiorcy, czyli przedsiębiorca posiada zarówno oryginał i kopię tej faktury) istnieje możliwość jej anulowania, wraz z wskazaniem na fakturze adnotacji, dotyczącej przyczyny anulowania faktury. W przypadku, gdy faktura nie może być anulowana (np. została już ona przekazana odbiorcy), wówczas należy skorygować fakturę do zera.


17.07.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Przelew składek ZUS na indywidualne konto przedsiębiorcy

Od 2018 r. zaczyna funkcjonować system w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który umożliwi przedsiębiorcom wykonywanie płatności składek w formie jednego przelewu.

Prawo do odliczenia podatku VAT a błędna stawka podatku na fakturze

Dostawca towaru bądź usługi jest zobowiązany do prawidłowego udokumentowania przeprowadzonej transakcji, przy użyciu faktury elektronicznej.

Jednolity Plik Kontrolny a deklaracje VAT w 2018 r.

W lipcu 2016 r. duzi przedsiębiorcy zostali objęci obowiązkiem sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego, w którym powinny znajdować się miesięczne rejestry VAT, na podstawie których sporządzana jest deklaracja VAT.