Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Skutki wystawienia „pustej faktury VAT”

„Pusta faktura” to dokument, który został wystawiony do czynności, która nie została faktycznie wykonana. Faktura wystawiona na odbiorcę innego niż rzeczywisty również zawiera się w tej kategorii. Konsekwencje tego nieuczciwego procederu może ponieść zarówno dostawca jak i nabywca.

Odbiorca faktury nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z faktury tego typu oraz nie może uwzględnić jej w kosztach uzyskania przychodów. Tylko faktyczne transakcje pomiędzy sprzedawcą a nabywcą są podstawą do odliczenia podatku VAT oraz uwzględnienia w podatkowych kosztach. Odliczając podatek VAT z „pustej faktury” przedsiębiorca naraża się na sankcję równą 100% wartości zawyżonego podatku naliczonego z faktury.

Kara - za wystawienie pustej faktury

Natomiast za wystawienie „pustej faktury” oraz posługiwanie się nią, grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych (w 2017 r. stawka dzienna to od 66,66 zł do 26 664,00 zł) lub kara pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż rok. Obie kary mogą również zostać zastosowane jednocześnie.

Podatek VAT z „pustej faktury” nie powinien być wykazany w deklaracji VAT. Deklaracja taka powinna zostać skorygowana po stronie sprzedającego, jak również kupującego. Sprzedawca jest natomiast zobowiązany do zapłaty podatku VAT z pustej faktury.

Wystawienie pustej faktury może również wynikać z niedopatrzenia przedsiębiorcy. Wówczas jeżeli faktura nie trafiła do obiegu prawnego (nie została przekazana odbiorcy, czyli przedsiębiorca posiada zarówno oryginał i kopię tej faktury) istnieje możliwość jej anulowania, wraz z wskazaniem na fakturze adnotacji, dotyczącej przyczyny anulowania faktury. W przypadku, gdy faktura nie może być anulowana (np. została już ona przekazana odbiorcy), wówczas należy skorygować fakturę do zera.


17.07.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.