Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

SPLIT PAYMENT – Zmiany od 1.11.2019

Szanowni Państwo,

1 listopada w życie wchodzą przepisy wprowadzające mechanizm podzielonej płatności tj. kwota netto zapłaty za dostawę towarów czy wykonanie usługi będzie trafiać na rachunek bankowy podatnika, natomiast kwota podatku VAT na specjalne konto (tzw. rachunek VAT) do którego dostęp będzie ograniczony.

Dostęp do rachunku VAT

Kwota odpowiadająca wysokości podatku będzie mogła być przeznaczona na poczet zapłaty PIT, CIT, akcyzy, cła oraz składek ZUS. . Ustawodawca nie wyklucza też dokonania przelewu z rachunku VAT na bieżące konto przedsiębiorcy prowadzone dla celów podatkowych. Taki transfer odbędzie się jednak na wniosek podatnika i za zgodą organu podatkowego.

Split payment – obowiązkowy dla wszystkich?

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie obowiązkowe, ale nie dla wszystkich przedsiębiorców. Podobnie będzie również w kwestii wartości transakcji, nie każda transakcja z załącznika 15 wykonywana przez podatnika prowadzącego działalność na rzecz innej firmy będzie wymagała zastosowania split payment. Jak wynika z nowelizacji ustawy przedsiębiorcy dokonujący transakcji, których wartość nie przekroczy 15 000 zł, nie będą zobligowani do stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w odniesieniu do 150 grup towarowych i usługowych określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. Generalnie wyodrębnić można następujące, istotne grupy towarów i usług:

· wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;

  • odpady, złom, surowce wtórne;

· elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, netbooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde;

· paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe;

  • prawa do emisji gazów cieplarnianych;
  • roboty budowlane;
  • węgiel;

· handel częściami do samochodów i motocykli.

Adnotacja na fakturze sprzedaży

Podatnik, który dokonuje transakcji wymienionej w załączniku 15 do ustawy, której wartość przekracza 15 000 zł, jest zobowiązany zamieścić na fakturze sprzedaży adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Podatnik, który dotychczas stosował adnotację „odwrotne obciążenie” np. przy usługach budowlanych, po wejściu w życie przepisów będzie zobowiązany ująć na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.


04.09.2019 / KEA

Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.