Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Sprzedaż w procedurze VAT-marża a nowe towary

Ministerstwo Finansów ostrzega, że przy sprzedaży nowych towarów zabronione jest stosowanie procedury VAT-marża.

Po przeglądzie informacji zawartych w internecie, zauważono, że sprzedawcy trudniący się handlem internetowym, a w szczególności zbytem elektroniki, tj. tablety czy telefony komórkowe, powszechnie stosują procedurę VAT marża przy obrocie nowymi towarami.

Natomiast procedura ta jest przeznaczona wyłącznie dla sprzedaży towarów używanych, przy spełnieniu określonych warunków. Warunkami tymi są: nabycie towarów używanych od osób, które nie są podatnikami VAT; nabycie towarów używanych od podatników VAT, których dostawa była zwolniona z podatku VAT; nabycie towarów używanych od podatników VAT, których dostawa była wykonana w procedurze VAT-marża.

Jeżeli zakupiony towar nie był opodatkowany przez dostawcę (tak jak w 3 wymienionych powyżej wariantach), wówczas istnieje możliwość zastosowania procedury VAT-marża. VAT-marża stosowana jest zazwyczaj w przypadku, gdy towary są kupowane od osób fizycznych, które nie są podatnikami VAT (osoby prywatne).

Zastosowanie procedury VAT- marży przy sprzedaży nowych towarów oraz jednoczesne odliczenie podatku VAT od zakupu tych towarów, powoduje zaniżenie podstawy opodatkowania VAT, co może doprowadzić u podatników do powstania zaległości podatkowej oraz wymierzenia odpowiednich sankcji przez organ skarbowy.

Ministerstwo zapowiada sprawdzenie poprawności rozliczeń podatku VAT w procedurze VAT marża u przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży w tym trybie.


31.07.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Zmiany w ZUS od 2019 dla przedsiębiorców o niskich dochodach

Od 1 stycznia 2019 r. możliwe będzie opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od uzyskanych przez przedsiębiorcę przychodów.

Obniżenie stawki CIT od 2019 roku

Obecnie w 2018 roku preferencyjna stawka podatku dochodowego od osób prawnych tj. CIT wynosi 15 %. Z dniem 01.01.2019 roku ulegnie ona obniżeniu do 9%.

Leasing - zmiany od 2019 roku - czy trzeba się spieszyć?

14.11.2018 Prezydent podpisał ustawę w zakresie zmian dotyczące m.in. leasingu samochodów osobowych