Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Sprzedaż w procedurze VAT-marża a nowe towary

Ministerstwo Finansów ostrzega, że przy sprzedaży nowych towarów zabronione jest stosowanie procedury VAT-marża.

Po przeglądzie informacji zawartych w internecie, zauważono, że sprzedawcy trudniący się handlem internetowym, a w szczególności zbytem elektroniki, tj. tablety czy telefony komórkowe, powszechnie stosują procedurę VAT marża przy obrocie nowymi towarami.

Natomiast procedura ta jest przeznaczona wyłącznie dla sprzedaży towarów używanych, przy spełnieniu określonych warunków. Warunkami tymi są: nabycie towarów używanych od osób, które nie są podatnikami VAT; nabycie towarów używanych od podatników VAT, których dostawa była zwolniona z podatku VAT; nabycie towarów używanych od podatników VAT, których dostawa była wykonana w procedurze VAT-marża.

Jeżeli zakupiony towar nie był opodatkowany przez dostawcę (tak jak w 3 wymienionych powyżej wariantach), wówczas istnieje możliwość zastosowania procedury VAT-marża. VAT-marża stosowana jest zazwyczaj w przypadku, gdy towary są kupowane od osób fizycznych, które nie są podatnikami VAT (osoby prywatne).

Zastosowanie procedury VAT- marży przy sprzedaży nowych towarów oraz jednoczesne odliczenie podatku VAT od zakupu tych towarów, powoduje zaniżenie podstawy opodatkowania VAT, co może doprowadzić u podatników do powstania zaległości podatkowej oraz wymierzenia odpowiednich sankcji przez organ skarbowy.

Ministerstwo zapowiada sprawdzenie poprawności rozliczeń podatku VAT w procedurze VAT marża u przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży w tym trybie.


31.07.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.