Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Sprzedaż w procedurze VAT-marża a nowe towary

Ministerstwo Finansów ostrzega, że przy sprzedaży nowych towarów zabronione jest stosowanie procedury VAT-marża.

Po przeglądzie informacji zawartych w internecie, zauważono, że sprzedawcy trudniący się handlem internetowym, a w szczególności zbytem elektroniki, tj. tablety czy telefony komórkowe, powszechnie stosują procedurę VAT marża przy obrocie nowymi towarami.

Natomiast procedura ta jest przeznaczona wyłącznie dla sprzedaży towarów używanych, przy spełnieniu określonych warunków. Warunkami tymi są: nabycie towarów używanych od osób, które nie są podatnikami VAT; nabycie towarów używanych od podatników VAT, których dostawa była zwolniona z podatku VAT; nabycie towarów używanych od podatników VAT, których dostawa była wykonana w procedurze VAT-marża.

Jeżeli zakupiony towar nie był opodatkowany przez dostawcę (tak jak w 3 wymienionych powyżej wariantach), wówczas istnieje możliwość zastosowania procedury VAT-marża. VAT-marża stosowana jest zazwyczaj w przypadku, gdy towary są kupowane od osób fizycznych, które nie są podatnikami VAT (osoby prywatne).

Zastosowanie procedury VAT- marży przy sprzedaży nowych towarów oraz jednoczesne odliczenie podatku VAT od zakupu tych towarów, powoduje zaniżenie podstawy opodatkowania VAT, co może doprowadzić u podatników do powstania zaległości podatkowej oraz wymierzenia odpowiednich sankcji przez organ skarbowy.

Ministerstwo zapowiada sprawdzenie poprawności rozliczeń podatku VAT w procedurze VAT marża u przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży w tym trybie.


31.07.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Przelew składek ZUS na indywidualne konto przedsiębiorcy

Od 2018 r. zaczyna funkcjonować system w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który umożliwi przedsiębiorcom wykonywanie płatności składek w formie jednego przelewu.

Prawo do odliczenia podatku VAT a błędna stawka podatku na fakturze

Dostawca towaru bądź usługi jest zobowiązany do prawidłowego udokumentowania przeprowadzonej transakcji, przy użyciu faktury elektronicznej.

Jednolity Plik Kontrolny a deklaracje VAT w 2018 r.

W lipcu 2016 r. duzi przedsiębiorcy zostali objęci obowiązkiem sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego, w którym powinny znajdować się miesięczne rejestry VAT, na podstawie których sporządzana jest deklaracja VAT.