Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Układ ratalny z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w drodze egzekucji może dochodzić swoich należności od przedsiębiorcy, który nie opłaca składek ZUS. Często powoduje to, że firma przedsiębiorcy traci swoją pozycję na rynku, a w skrajnych przypadkach następuje jej likwidacja.Istnieje możliwość, aby zapobiec powyższej sytuacji poprzez zawarcie z ZUS układu ratalnego, który umożliwia spłatę zaległych składek w miesięcznych ratach, w okresie wcześniej umówionym z ZUS.

Układ ratalny z ZUS - ratunek dla firmy?

Układ ratalny powoduje wydłużenie terminu spłaty zobowiązania, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, wstrzymanie biegu naliczenia odsetek za zwłokę (od dnia następującego po dniu złożenia wniosku do ZUS o rozłożenie zadłużenia na raty). ZUS w zamian za wstrzymanie odsetek za zwłokę, do każdej raty doliczy opłatę prolongacyjną, która będzie stanowić 50% stawki odsetek za zwłokę, obowiązujących w dniu podpisania umowy, dotyczącej układu ratalnego.

Rozłożenie zadłużenia na raty wymaga złożenia wniosku wraz z uzasadnieniem, bieżącego opłacania składek należnych po dniu złożenia wniosku, spłaty ewentualnego zadłużenia w postaci kosztów egzekucyjnych wobec ZUS (lub wystąpienie o rozłożenie ich na raty). Przykładowo ZUS odmówi możliwości spłaty w układzie ratalnym w przypadku, gdy bieżące składki po dniu złożenia wniosku nie będą opłacane bądź warunki spłaty zadłużenia w ratach nie będą dotrzymane.

W przypadku zmiany sytuacji finansowej, przedsiębiorca może wystąpić do ZUS z wnioskiem o zmianę warunków tj. np. wydłużenie lub skrócenie okresu spłaty długu, zmiana wysokości lub terminu płatności rat.Układ ratalny z ZUS, przy zachowaniu odpowiednich warunków, może być więc korzystnym rozwiązaniem spłaty zadłużenia dla przedsiębiorców.


26.07.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.