Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Układ ratalny z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w drodze egzekucji może dochodzić swoich należności od przedsiębiorcy, który nie opłaca składek ZUS. Często powoduje to, że firma przedsiębiorcy traci swoją pozycję na rynku, a w skrajnych przypadkach następuje jej likwidacja.Istnieje możliwość, aby zapobiec powyższej sytuacji poprzez zawarcie z ZUS układu ratalnego, który umożliwia spłatę zaległych składek w miesięcznych ratach, w okresie wcześniej umówionym z ZUS.

Układ ratalny z ZUS - ratunek dla firmy?

Układ ratalny powoduje wydłużenie terminu spłaty zobowiązania, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, wstrzymanie biegu naliczenia odsetek za zwłokę (od dnia następującego po dniu złożenia wniosku do ZUS o rozłożenie zadłużenia na raty). ZUS w zamian za wstrzymanie odsetek za zwłokę, do każdej raty doliczy opłatę prolongacyjną, która będzie stanowić 50% stawki odsetek za zwłokę, obowiązujących w dniu podpisania umowy, dotyczącej układu ratalnego.

Rozłożenie zadłużenia na raty wymaga złożenia wniosku wraz z uzasadnieniem, bieżącego opłacania składek należnych po dniu złożenia wniosku, spłaty ewentualnego zadłużenia w postaci kosztów egzekucyjnych wobec ZUS (lub wystąpienie o rozłożenie ich na raty). Przykładowo ZUS odmówi możliwości spłaty w układzie ratalnym w przypadku, gdy bieżące składki po dniu złożenia wniosku nie będą opłacane bądź warunki spłaty zadłużenia w ratach nie będą dotrzymane.

W przypadku zmiany sytuacji finansowej, przedsiębiorca może wystąpić do ZUS z wnioskiem o zmianę warunków tj. np. wydłużenie lub skrócenie okresu spłaty długu, zmiana wysokości lub terminu płatności rat.Układ ratalny z ZUS, przy zachowaniu odpowiednich warunków, może być więc korzystnym rozwiązaniem spłaty zadłużenia dla przedsiębiorców.


26.07.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Elektroniczna wysyłka Deklaracji VAT i JPK

Dowiedz się więcej o obowiązku składania JPK VAT od 2018 roku oraz o planowanej likwidacji deklaracji VAT od roku 2019.

Dobre biuro rachunkowe – co zyskujesz ze współpracy?

Pewnie nie raz się zastanawiałeś czy warto prowadzić samemu księgowość czy jednak zlecić ten obowiązek w biurze rachunkowym.

Składki na ZUS 2018 – ile wzrosły przez ostatnie lata?

Rok 2018 dla przedsiębiorców będzie kolejnym rokiem podwyżek składek na ubezpieczenie społeczne.