Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

tel.: 73 00 11818

tel2.: 73 00 11838

mail.:
biuro@kea.wroclaw.pl

Układ ratalny z ZUS - Biuro rachunkowe KEA

Układ ratalny z ZUS - Biuro rachunkowe KEA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w drodze egzekucji może dochodzić swoich należności od przedsiębiorcy, który nie opłaca składek ZUS. Często powoduje to, że firma przedsiębiorcy traci swoją pozycję na rynku, a w skrajnych przypadkach następuje jej likwidacja.

Istnieje możliwość, aby zapobiec powyższej sytuacji poprzez zawarcie z ZUS układu ratalnego, który umożliwia spłatę zaległych składek w miesięcznych ratach, w okresie wcześniej umówionym z ZUS.

Układ ratalny powoduje wydłużenie terminu spłaty zobowiązania, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, wstrzymanie biegu naliczenia odsetek za zwłokę (od dnia następującego po dniu złożenia wniosku do ZUS o rozłożenie zadłużenia na raty). ZUS w zamian za wstrzymanie odsetek za zwłokę, do każdej raty doliczy opłatę prolongacyjną, która będzie stanowić 50% stawki odsetek za zwłokę, obowiązujących w dniu podpisania umowy, dotyczącej układu ratalnego.  

Rozłożenie zadłużenia na raty wymaga złożenia wniosku wraz z uzasadnieniem, bieżącego opłacania składek należnych po dniu złożenia wniosku, spłaty ewentualnego zadłużenia w postaci kosztów egzekucyjnych wobec ZUS (lub wystąpienie o rozłożenie ich na raty).

Przykładowo ZUS odmówi możliwości spłaty w układzie ratalnym w przypadku, gdy bieżące składki po dniu złożenia wniosku nie będą opłacane bądź warunki spłaty zadłużenia w ratach nie będą dotrzymane.

W przypadku zmiany sytuacji finansowej, przedsiębiorca może wystąpić do ZUS z wnioskiem o zmianę warunków tj. np. wydłużenie lub skrócenie okresu spłaty długu, zmiana wysokości lub terminu płatności rat.

Układ ratalny z ZUS, przy zachowaniu odpowiednich warunków, może być więc korzystnym rozwiązaniem spłaty zadłużenia dla przedsiębiorców.

Ostatnio na blogu

Wystawianie e-faktur

Wystawianie faktur elektronicznych to wygodna forma udokumentowania transakcji, stosowana przez wielu przedsiębiorców.

Paragony fiskalne w branży gastronomicznej

Ministerstwo Finansów kontynuuje kontrole związane z ewidencjonowaniem transakcji na kasie fiskalnej w branży gastronomicznej.

Wydłużony proces rejestracji do podatku VAT w 2017 r.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzona z dniem 01.01.2017 r., wprowadziła szereg zmian.

Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o.

ul. Prosta 36

53-508 Wrocław

tel.: 73 00 11818

tel2.: 73 00 11838

mail: biuro@kea.wroclaw.pl

godziny otwarcia: poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-18:00

NIP: 8971797583

REGON: 022373988

Promocja dla nowych klientów!

Pierwsze dwa miesiące współpracy z rabatem w wysokości 50% na usługi ksiegowe!

wejdź na stronę >