Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

tel.: 73 00 11818

tel2.: 73 00 11838

mail.:
biuro@kea.wroclaw.pl

Warunki przyspieszonego zwrotu podatku VAT a kompensaty

Warunki przyspieszonego zwrotu podatku VAT a kompensaty

Zasady zwrotu podatku VAT w trybie przyspieszonym, tj. w ciągu 25 dni w 2017 r. zmieniły się znacznie w stosunku do 2016 r.

W 2016r. wystąpienie o zwrot VAT w terminie 25 dni było uwarunkowane zapłatą wszystkich faktur zakupowych, wykazanych w deklaracji VAT. Kompensata jako forma zapłaty była punktem spornym pomiędzy organami skarbowymi a podatnikami.

Natomiast w 2017r. zasady zwrotu w trybie przyspieszonym uległy zmianie, ponieważ wymagane jest, aby faktury zakupowe opłacone były za pośrednictwem banku (w formie przelewu), poprzez konto bankowe bądź rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Rachunki te powinny być zgłoszone w Urzędzie Skarbowym.

Obecnie istnieje możliwość wykazania faktur w deklaracji VAT (w której wnioskuje się o zwrot w terminie 25 dni), opłaconych są za pomocą innego środka płatności, ale ich łączna wartość nie może przekroczyć 15 000 zł.

Wśród faktur opłaconych w inny sposób niż za pomocą przelewu, znajdują się właśnie faktury opłacone za pomocą kompensaty, gotówki, innego rachunku bankowego niż zgłoszonego w Urzędzie Skarbowym. W tej kategorii mieszczą się także faktury nieopłacone w ogóle.

Kompensata jako forma płatności jest więc obecnie akceptowana przez organy skarbowe przy zwrocie VAT w trybie przyspieszonym, pod warunkiem, że kwota z faktur uregulowanych w taki sposób bądź inny (z pominięciem zgłoszonego w Urzędzie Skarbowym konta bankowego) nie będzie wyższa niż 15 000 zł.

Organy skarbowe wymagają także przy zwrocie podatku VAT w terminie 25 dni, aby wraz z deklaracją zostały złożone dokumenty potwierdzające zapłatę za pomocą rachunku, zgłoszonego w Urzędzie Skarbowym. Ponadto podatnik wnioskujący o ten typ zwrotu powinien być zarejestrowany jak podatnik VAT czynny przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające okres zwrotu, a kwota nierozliczonego podatku naliczonego z poprzednich okresów, która jest wykazana w deklaracji nie może przekroczyć 3 000 zł.

Ostatnio na blogu

Wystawianie e-faktur

Wystawianie faktur elektronicznych to wygodna forma udokumentowania transakcji, stosowana przez wielu przedsiębiorców.

Paragony fiskalne w branży gastronomicznej

Ministerstwo Finansów kontynuuje kontrole związane z ewidencjonowaniem transakcji na kasie fiskalnej w branży gastronomicznej.

Wydłużony proces rejestracji do podatku VAT w 2017 r.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzona z dniem 01.01.2017 r., wprowadziła szereg zmian.

Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o.

ul. Prosta 36

53-508 Wrocław

tel.: 73 00 11818

tel2.: 73 00 11838

mail: biuro@kea.wroclaw.pl

godziny otwarcia: poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-18:00

NIP: 8971797583

REGON: 022373988

Promocja dla nowych klientów!

Pierwsze dwa miesiące współpracy z rabatem w wysokości 50% na usługi ksiegowe!

wejdź na stronę >