Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Warunki przyspieszonego zwrotu podatku VAT a kompensaty

Zasady zwrotu podatku VAT w trybie przyspieszonym, tj. w ciągu 25 dni w 2017 r. zmieniły się znacznie w stosunku do 2016 r.

W 2016r. wystąpienie o zwrot VAT w terminie 25 dni było uwarunkowane zapłatą wszystkich faktur zakupowych, wykazanych w deklaracji VAT. Kompensata jako forma zapłaty była punktem spornym pomiędzy organami skarbowymi a podatnikami.

Natomiast w 2017r. zasady zwrotu w trybie przyspieszonym uległy zmianie, ponieważ wymagane jest, aby faktury zakupowe opłacone były za pośrednictwem banku (w formie przelewu), poprzez konto bankowe bądź rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Rachunki te powinny być zgłoszone w Urzędzie Skarbowym.

Obecnie istnieje możliwość wykazania faktur w deklaracji VAT (w której wnioskuje się o zwrot w terminie 25 dni), opłaconych są za pomocą innego środka płatności, ale ich łączna wartość nie może przekroczyć 15 000 zł.

Wśród faktur opłaconych w inny sposób niż za pomocą przelewu, znajdują się właśnie faktury opłacone za pomocą kompensaty, gotówki, innego rachunku bankowego niż zgłoszonego w Urzędzie Skarbowym. W tej kategorii mieszczą się także faktury nieopłacone w ogóle.

Kompensata jako forma płatności jest więc obecnie akceptowana przez organy skarbowe przy zwrocie VAT w trybie przyspieszonym, pod warunkiem, że kwota z faktur uregulowanych w taki sposób bądź inny (z pominięciem zgłoszonego w Urzędzie Skarbowym konta bankowego) nie będzie wyższa niż 15 000 zł.

Organy skarbowe wymagają także przy zwrocie podatku VAT w terminie 25 dni, aby wraz z deklaracją zostały złożone dokumenty potwierdzające zapłatę za pomocą rachunku, zgłoszonego w Urzędzie Skarbowym. Ponadto podatnik wnioskujący o ten typ zwrotu powinien być zarejestrowany jak podatnik VAT czynny przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające okres zwrotu, a kwota nierozliczonego podatku naliczonego z poprzednich okresów, która jest wykazana w deklaracji nie może przekroczyć 3 000 zł.


01.08.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Przelew składek ZUS na indywidualne konto przedsiębiorcy

Od 2018 r. zaczyna funkcjonować system w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który umożliwi przedsiębiorcom wykonywanie płatności składek w formie jednego przelewu.

Prawo do odliczenia podatku VAT a błędna stawka podatku na fakturze

Dostawca towaru bądź usługi jest zobowiązany do prawidłowego udokumentowania przeprowadzonej transakcji, przy użyciu faktury elektronicznej.

Jednolity Plik Kontrolny a deklaracje VAT w 2018 r.

W lipcu 2016 r. duzi przedsiębiorcy zostali objęci obowiązkiem sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego, w którym powinny znajdować się miesięczne rejestry VAT, na podstawie których sporządzana jest deklaracja VAT.