Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Warunki przyspieszonego zwrotu podatku VAT a kompensaty

Zasady zwrotu podatku VAT w trybie przyspieszonym, tj. w ciągu 25 dni w 2017 r. zmieniły się znacznie w stosunku do 2016 r.

W 2016r. wystąpienie o zwrot VAT w terminie 25 dni było uwarunkowane zapłatą wszystkich faktur zakupowych, wykazanych w deklaracji VAT. Kompensata jako forma zapłaty była punktem spornym pomiędzy organami skarbowymi a podatnikami.

Natomiast w 2017r. zasady zwrotu w trybie przyspieszonym uległy zmianie, ponieważ wymagane jest, aby faktury zakupowe opłacone były za pośrednictwem banku (w formie przelewu), poprzez konto bankowe bądź rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Rachunki te powinny być zgłoszone w Urzędzie Skarbowym.

Obecnie istnieje możliwość wykazania faktur w deklaracji VAT (w której wnioskuje się o zwrot w terminie 25 dni), opłaconych są za pomocą innego środka płatności, ale ich łączna wartość nie może przekroczyć 15 000 zł.

Wśród faktur opłaconych w inny sposób niż za pomocą przelewu, znajdują się właśnie faktury opłacone za pomocą kompensaty, gotówki, innego rachunku bankowego niż zgłoszonego w Urzędzie Skarbowym. W tej kategorii mieszczą się także faktury nieopłacone w ogóle.

Kompensata jako forma płatności jest więc obecnie akceptowana przez organy skarbowe przy zwrocie VAT w trybie przyspieszonym, pod warunkiem, że kwota z faktur uregulowanych w taki sposób bądź inny (z pominięciem zgłoszonego w Urzędzie Skarbowym konta bankowego) nie będzie wyższa niż 15 000 zł.

Organy skarbowe wymagają także przy zwrocie podatku VAT w terminie 25 dni, aby wraz z deklaracją zostały złożone dokumenty potwierdzające zapłatę za pomocą rachunku, zgłoszonego w Urzędzie Skarbowym. Ponadto podatnik wnioskujący o ten typ zwrotu powinien być zarejestrowany jak podatnik VAT czynny przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające okres zwrotu, a kwota nierozliczonego podatku naliczonego z poprzednich okresów, która jest wykazana w deklaracji nie może przekroczyć 3 000 zł.


01.08.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.