Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Wniosek o zwrot zagranicznego podatku VAT do 30 września!

Ostateczny termin na złożenie wniosku o zwrot zagranicznego podatku VAT w tym roku upływa 30.09.2017. Wniosek składany jest za rok poprzedni, poprzez system e-deklaracje przy użyciu formularza VAT-REF. Złożenie wniosku w rozliczeniu za rok ubiegły po tym terminie jest niemożliwe, ponieważ wygasa do tego prawo.

VAT-REF może być składany za okresy kwartalne, w przypadku, gdy kwota zwrotu z pojedynczego wniosku wynosi 400 EUR. W przypadku, gdy kwota z pojedynczego wniosku jest niższa niż 400 EUR, ale jest równa lub wyższa 50 EUR, wówczas można ubiegać się o zwrot VAT składając REF za okres całego roku.

Wnioski składane są osobno do każdego kraju członkowskiego UE, co oznacza, że jeżeli ubiegający się o zwrot przedsiębiorca dokonał zakupów w wielu krajach UE, starając się o zwrot podatku powinien złożyć VAT-REF do każdego państwa UE w którym dokonywał zakupów, przekraczających wyżej wymienione limity.

Zwrot podatku VAT zapłaconego w pozostałych krajach Unii Europejskiej jest możliwy w przypadku nabycia towarów i usług, udokumentowanych fakturami takich jak: paliwo, wydatki dotyczące środków transportu (w tym wynajem samochodu), opłaty drogowe, opłaty za taksówki i transport publiczny, zakwaterowanie, usługi gastronomiczne, napoje, żywność, opłaty za wstępy na targi oraz inne.

Przedsiębiorcami uprawnionymi do zwrotu zagranicznego podatku VAT są czynni podatnicy VAT, którzy nie mieli zarejestrowanego stałego miejsca prowadzenia działalności lub siedziby w kraju UE, z którego starają się o zwrot podatku oraz nie dokonywali sprzedaży usług i towarów, wyłącznie zwolnionych z podatku VAT (nabyte za granicą towary i usługi, gdyby były zakupione w Polsce uprawniałyby przedsiębiorcę do odliczenia podatku VAT).

Złożenie wniosku o zwrot zagranicznego podatku VAT wymaga niekiedy dołączenia do składanej deklaracji dodatkowych dokumentów, tj. faktury. Konieczność ich dołączenia następuje, jeżeli podstawa opodatkowania faktury wykazanej we wniosku przekracza 1000 EUR, a w przypadku faktur za paliwo 250 EUR.

Termin na wydanie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku wynosi 4 miesiące, liczone od dnia złożenia deklaracji VAT-REF. Wypłata zwrotu przez podatkowy organ państwa członkowskiego następuje w ciągu 10 dni od daty wydania pozytywnej decyzji. Państwo UE, z którego podatnik stara się o zwrot ma prawo do zbadania, czy wnioskowany zwrot jest należny przedsiębiorcy. Wówczas należy przesłać (np. w formie elektronicznej) dodatkowe informacje i dokumenty. Termin oczekiwania na decyzję o zwrocie może się wówczas wydłużyć.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego biura, dotyczącą odzyskania podatku VAT z zagranicy


10.08.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Zmiany w ZUS od 2019 dla przedsiębiorców o niskich dochodach

Od 1 stycznia 2019 r. możliwe będzie opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od uzyskanych przez przedsiębiorcę przychodów.

Obniżenie stawki CIT od 2019 roku

Obecnie w 2018 roku preferencyjna stawka podatku dochodowego od osób prawnych tj. CIT wynosi 15 %. Z dniem 01.01.2019 roku ulegnie ona obniżeniu do 9%.

Leasing - zmiany od 2019 roku - czy trzeba się spieszyć?

14.11.2018 Prezydent podpisał ustawę w zakresie zmian dotyczące m.in. leasingu samochodów osobowych