Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Wydłużony proces rejestracji do podatku VAT w 2017 r.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzona z dniem 01.01.2017 r., wprowadziła szereg zmian, w tym konieczność zbadania przez organy podatkowe prawidłowości rejestracji podmiotów do podatku VAT.

Naczelnik urzędu skarbowego ma prawo odmowy rejestracji do podatku VAT bez powiadomienia o swojej decyzji podatnika, jeżeli: podane dane w formularzu VAT-R są niezgodne z prawdą; podmiot nie istnieje; próby kontaktu (które są udokumentowane) z podatnikiem bądź pełnomocnikiem nie przynoszą rezultatu; pomimo wezwań naczelnika urzędu skarbowego podatnik bądź jego pełnomocnik nie pojawiają się, aby złożyć wyjaśnienia.

Rejestrację podatnika będzie więc poprzedzać jego weryfikacja przez organ skarbowy, co oznacza, że jeżeli któraś z wymienionych powyżej przyczyn wystąpi taka rejestracja nie będzie możliwa.

Podpisanie formularza VAT-R przez pełnomocnika powoduje jego solidarną odpowiedzialność wraz podatnikiem, za zaległości podatkowe do 500 000 zł, które ewentualnie zgromadzą się w ciągu 6 miesięcy od zarejestrowania podatnika i dotyczyć będą czynności dokonywanych w ramach tego zarejestrowania do podatku VAT.

Urząd skarbowy przeprowadzając weryfikację podatnika pod kątem rejestracji do podatku VAT ma prawo do sprawdzenia, czy podatnik faktycznie prowadzi działalność w miejscu, które zostało zgłoszone jako siedziba firma (w KRS bądź CEIDG).

Organ podatkowy zazwyczaj dokonuje rejestracji do podatku VAT w ciągu 2 miesięcy od złożenia formularza VAT-R. Zgodnie z zapisami w ordynacji podatkowej urząd skarbowy powinien rozstrzygnąć sprawę, wymagającą postępowania dowodowego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa jest skomplikowana w ciągu 2 miesięcy.


11.08.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.