Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Wydłużony proces rejestracji do podatku VAT w 2017 r.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzona z dniem 01.01.2017 r., wprowadziła szereg zmian, w tym konieczność zbadania przez organy podatkowe prawidłowości rejestracji podmiotów do podatku VAT.

Naczelnik urzędu skarbowego ma prawo odmowy rejestracji do podatku VAT bez powiadomienia o swojej decyzji podatnika, jeżeli: podane dane w formularzu VAT-R są niezgodne z prawdą; podmiot nie istnieje; próby kontaktu (które są udokumentowane) z podatnikiem bądź pełnomocnikiem nie przynoszą rezultatu; pomimo wezwań naczelnika urzędu skarbowego podatnik bądź jego pełnomocnik nie pojawiają się, aby złożyć wyjaśnienia.

Rejestrację podatnika będzie więc poprzedzać jego weryfikacja przez organ skarbowy, co oznacza, że jeżeli któraś z wymienionych powyżej przyczyn wystąpi taka rejestracja nie będzie możliwa.

Podpisanie formularza VAT-R przez pełnomocnika powoduje jego solidarną odpowiedzialność wraz podatnikiem, za zaległości podatkowe do 500 000 zł, które ewentualnie zgromadzą się w ciągu 6 miesięcy od zarejestrowania podatnika i dotyczyć będą czynności dokonywanych w ramach tego zarejestrowania do podatku VAT.

Urząd skarbowy przeprowadzając weryfikację podatnika pod kątem rejestracji do podatku VAT ma prawo do sprawdzenia, czy podatnik faktycznie prowadzi działalność w miejscu, które zostało zgłoszone jako siedziba firma (w KRS bądź CEIDG).

Organ podatkowy zazwyczaj dokonuje rejestracji do podatku VAT w ciągu 2 miesięcy od złożenia formularza VAT-R. Zgodnie z zapisami w ordynacji podatkowej urząd skarbowy powinien rozstrzygnąć sprawę, wymagającą postępowania dowodowego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa jest skomplikowana w ciągu 2 miesięcy.


11.08.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Zmiany w ZUS od 2019 dla przedsiębiorców o niskich dochodach

Od 1 stycznia 2019 r. możliwe będzie opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od uzyskanych przez przedsiębiorcę przychodów.

Obniżenie stawki CIT od 2019 roku

Obecnie w 2018 roku preferencyjna stawka podatku dochodowego od osób prawnych tj. CIT wynosi 15 %. Z dniem 01.01.2019 roku ulegnie ona obniżeniu do 9%.

Leasing - zmiany od 2019 roku - czy trzeba się spieszyć?

14.11.2018 Prezydent podpisał ustawę w zakresie zmian dotyczące m.in. leasingu samochodów osobowych