Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

tel.: 73 00 11818

tel2.: 73 00 11838

mail.:
biuro@kea.wroclaw.pl

Wystawianie e-faktur

Wystawianie e-faktur

Wystawianie faktur elektronicznych to wygodna forma udokumentowania transakcji, stosowana przez wielu przedsiębiorców, ponieważ nie wymaga ona podpisu. Ponadto przykładowo przesyłanie faktury w formacie pdf drogą mailową, znacznie zaoszczędza czas.

Jednakże w przesyłaniu e-faktur powinna być zachowana integralność treści oraz autentyczność jej pochodzenia. Integralność oznacza, że w fakturze dane, które powinny zostać zawarte nie zostały zmienione, natomiast autentyczność to pewność co do tożsamości wystawcy faktury.

Warunki te są bezwzględnie spełnione, gdy przy wystawianiu e-faktury zostaje użyty bezpieczny podpis elektroniczny lub zostaje zastosowana elektroniczna wymiana danych (EDI). Nie są one jednak obowiązkowe, ponieważ integralność i autentyczność może zostać zapewniona w innej formie, np. poprzez zastosowanie formatu faktury, który uniemożliwia edycję danych w niej zawartych.

Przesyłanie e-faktur musi zostać zaakceptowane przez odbiorcę. Akceptacja taka nie wymaga formy pisemnej, choć może ona zostać przeprowadzona w ten sposób, poprzez uzyskanie oświadczenia od odbiorcy, że zgadza się na taką formę fakturowania bądź dokonanie zapisu w umowie, o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną. Natomiast wystarczającym dowodem akceptacji otrzymywania e-faktur przez odbiorcę, jest często opłacenie kwoty z faktury, należnej sprzedawcy.

Faktury elektroniczne również muszą być przechowywane przez przedsiębiorcę do czasu upływu terminu przedawnienia podatkowego (okres 5 lat, liczony od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku). Forma ich przechowywania może być elektroniczna, ale istotne jest, aby faktury były podzielone na okresy rozliczeniowe, dostęp do nich był zapewniony oraz odszukanie ich było proste. Ponadto sposób przechowywania także musi świadczyć o autentyczności i integralności faktur.

Ostatnio na blogu

Wystawianie e-faktur

Wystawianie faktur elektronicznych to wygodna forma udokumentowania transakcji, stosowana przez wielu przedsiębiorców.

Paragony fiskalne w branży gastronomicznej

Ministerstwo Finansów kontynuuje kontrole związane z ewidencjonowaniem transakcji na kasie fiskalnej w branży gastronomicznej.

Wydłużony proces rejestracji do podatku VAT w 2017 r.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzona z dniem 01.01.2017 r., wprowadziła szereg zmian.

Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o.

ul. Prosta 36

53-508 Wrocław

tel.: 73 00 11818

tel2.: 73 00 11838

mail: biuro@kea.wroclaw.pl

godziny otwarcia: poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-18:00

NIP: 8971797583

REGON: 022373988

Promocja dla nowych klientów!

Pierwsze dwa miesiące współpracy z rabatem w wysokości 50% na usługi ksiegowe!

wejdź na stronę >