Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Wystawianie e-faktur

Wystawianie faktur elektronicznych to wygodna forma udokumentowania transakcji, stosowana przez wielu przedsiębiorców, ponieważ nie wymaga ona podpisu. Ponadto przykładowo przesyłanie faktury w formacie pdf drogą mailową, znacznie zaoszczędza czas.

Jednakże w przesyłaniu e-faktur powinna być zachowana integralność treści oraz autentyczność jej pochodzenia. Integralność oznacza, że w fakturze dane, które powinny zostać zawarte nie zostały zmienione, natomiast autentyczność to pewność co do tożsamości wystawcy faktury.

Warunki te są bezwzględnie spełnione, gdy przy wystawianiu e-faktury zostaje użyty bezpieczny podpis elektroniczny lub zostaje zastosowana elektroniczna wymiana danych (EDI). Nie są one jednak obowiązkowe, ponieważ integralność i autentyczność może zostać zapewniona w innej formie, np. poprzez zastosowanie formatu faktury, który uniemożliwia edycję danych w niej zawartych.

Faktura Elektroniczna - akceptacja odbiorcy

Przesyłanie e-faktur musi zostać zaakceptowane przez odbiorcę. Akceptacja taka nie wymaga formy pisemnej, choć może ona zostać przeprowadzona w ten sposób, poprzez uzyskanie oświadczenia od odbiorcy, że zgadza się na taką formę fakturowania bądź dokonanie zapisu w umowie, o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną. Natomiast wystarczającym dowodem akceptacji otrzymywania e-faktur przez odbiorcę, jest często opłacenie kwoty z faktury, należnej sprzedawcy.

Faktury elektroniczne również muszą być przechowywane przez przedsiębiorcę do czasu upływu terminu przedawnienia podatkowego (okres 5 lat, liczony od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku). Forma ich przechowywania może być elektroniczna, ale istotne jest, aby faktury były podzielone na okresy rozliczeniowe, dostęp do nich był zapewniony oraz odszukanie ich było proste. Ponadto sposób przechowywania także musi świadczyć o autentyczności i integralności faktur.

Ale również przekazywanie faktur elektronicznych do biura rachunkowego jest dużo prostsze. Jak widać takie rozwiązanie niesie ze sobą bardzo wiele plusów. 


16.08.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Przelew składek ZUS na indywidualne konto przedsiębiorcy

Od 2018 r. zaczyna funkcjonować system w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który umożliwi przedsiębiorcom wykonywanie płatności składek w formie jednego przelewu.

Prawo do odliczenia podatku VAT a błędna stawka podatku na fakturze

Dostawca towaru bądź usługi jest zobowiązany do prawidłowego udokumentowania przeprowadzonej transakcji, przy użyciu faktury elektronicznej.

Jednolity Plik Kontrolny a deklaracje VAT w 2018 r.

W lipcu 2016 r. duzi przedsiębiorcy zostali objęci obowiązkiem sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego, w którym powinny znajdować się miesięczne rejestry VAT, na podstawie których sporządzana jest deklaracja VAT.