Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Wystawianie e-faktur

Wystawianie faktur elektronicznych to wygodna forma udokumentowania transakcji, stosowana przez wielu przedsiębiorców, ponieważ nie wymaga ona podpisu. Ponadto przykładowo przesyłanie faktury w formacie pdf drogą mailową, znacznie zaoszczędza czas.

Jednakże w przesyłaniu e-faktur powinna być zachowana integralność treści oraz autentyczność jej pochodzenia. Integralność oznacza, że w fakturze dane, które powinny zostać zawarte nie zostały zmienione, natomiast autentyczność to pewność co do tożsamości wystawcy faktury.

Warunki te są bezwzględnie spełnione, gdy przy wystawianiu e-faktury zostaje użyty bezpieczny podpis elektroniczny lub zostaje zastosowana elektroniczna wymiana danych (EDI). Nie są one jednak obowiązkowe, ponieważ integralność i autentyczność może zostać zapewniona w innej formie, np. poprzez zastosowanie formatu faktury, który uniemożliwia edycję danych w niej zawartych.

Faktura Elektroniczna - akceptacja odbiorcy

Przesyłanie e-faktur musi zostać zaakceptowane przez odbiorcę. Akceptacja taka nie wymaga formy pisemnej, choć może ona zostać przeprowadzona w ten sposób, poprzez uzyskanie oświadczenia od odbiorcy, że zgadza się na taką formę fakturowania bądź dokonanie zapisu w umowie, o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną. Natomiast wystarczającym dowodem akceptacji otrzymywania e-faktur przez odbiorcę, jest często opłacenie kwoty z faktury, należnej sprzedawcy.

Faktury elektroniczne również muszą być przechowywane przez przedsiębiorcę do czasu upływu terminu przedawnienia podatkowego (okres 5 lat, liczony od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku). Forma ich przechowywania może być elektroniczna, ale istotne jest, aby faktury były podzielone na okresy rozliczeniowe, dostęp do nich był zapewniony oraz odszukanie ich było proste. Ponadto sposób przechowywania także musi świadczyć o autentyczności i integralności faktur.

Ale również przekazywanie faktur elektronicznych do biura rachunkowego jest dużo prostsze. Jak widać takie rozwiązanie niesie ze sobą bardzo wiele plusów. 


16.08.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.