Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Zmiany w ZUS od 2019 dla przedsiębiorców o niskich dochodach

Od 1 stycznia 2019 r. możliwe będzie opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od uzyskanych przez przedsiębiorcę przychodów.

 

Dla kogo?

  • należy  prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
  • przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym,(jeśli prowadzona była przez cały rok), nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego  w grudniu poprzedniego roku (w bieżącym 2018 roku wynosi ono 2100 zł brutto).

Wyjątki:

Z „małego ZUS” nie skorzystają przedsiębiorcy którzy :

  • w poprzednim roku prowadzili działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegali ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni.
  • Rozpoczęli działalność w 2019 roku ( pierwszy rok prowadzenia działalności gospodarczej)

 

 

Limity:

  • przy założeniu prowadzenia działalności przez pełen rok kalendarzowy, próg o którym mowa powyżej wynosi więc 63 000 zł.
  • jeśli działalność została w 2018 roku rozpoczęta, zakończona lub była zawieszana, limit którego nie może przekroczyć przychód z  działalności  jest odpowiednio niższy.

Ustala się go przez podzielenie trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia tj. 63 000 zł przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku i pomnożenie otrzymanego wyniku przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej  w poprzednim roku kalendarzowym. Otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

  • Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej (jako miesiąc kalendarzowy przyjmuje się każdy miesiąc, w którym podlegano ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu co najmniej jeden dzień).

 

Ważne:

Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej odpowiada liczbie dni, w której przedsiębiorca podlegał w poprzednim roku ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności.  Dlatego nie należy uwzględniać w niej liczby dni, w których podlegano ubezpieczeniu w KRUS albo za granicą. Należy uwzględnić okres korzystania z tzw. ulgi na start.

 

Rezygnacja z „małego ZUS”

Rezygnacja z uprawnienia do ustalania najniższej podstawy wymiaru składek w zależności od wysokości przychodu, tj. do korzystania z małego ZUS jest możliwa w każdej chwili jeśli nie zgłosimy się do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia, w terminie 7 dni liczonymi od:

  • 1 stycznia danego roku,
  • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej,
  • pierwszego dnia, w którym będą spełnione warunki do korzystania z małego ZUS.

 

 


19.12.2018 / KEA

Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.