Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Blog podatkowy

Elektroniczne potwierdzanie sald

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych powinny przeprowadzać inwentaryzację majątku wg ustawy o rachunkowości, na ostatni dzień roku obrotowego. Czytaj więcej

Istotność kodu PKD przy prowadzeniu firmy

Przy rozpoczęciu działalności gospodarczej w formie spółki handlowej bądź w formie firmy osoby/osób fizycznych istnieje konieczność określenia kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Czytaj więcej

Warunki przyspieszonego zwrotu podatku VAT a kompensaty

Zasady zwrotu podatku VAT w trybie przyspieszonym, tj. w ciągu 25 dni w 2017 r. zmieniły się znacznie w stosunku do 2016 r. Czytaj więcej

Sprzedaż w procedurze VAT-marża a nowe towary

Ministerstwo Finansów ostrzega, że przy sprzedaży nowych towarów zabronione jest stosowanie procedury VAT-marża. Czytaj więcej

Odsetki od opóźnienia w transakcjach handlowych

Przedsiębiorcy, którzy posiadają nieuregulowane należności za wykonane transakcje handlowe mają możliwość naliczenia „odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych”. Czytaj więcej

Układ ratalny z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w drodze egzekucji może dochodzić swoich należności od przedsiębiorcy, który nie opłaca składek ZUS. Czytaj więcej

Korekta podatku naliczonego przez dłużników

Ministerstwo finansów w lipcu 2017 r. opublikowało wpis, w którym przypomina przedsiębiorcom, że powinni przestrzegać terminowego regulowania należności. Czytaj więcej

Podpisanie ustawy w sprawie przyspieszonej amortyzacji

W dniu 19.07.2017 została podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy, która wprowadza zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czytaj więcej

Skutki wystawienia „pustej faktury VAT”

„Pusta faktura” to dokument, który został wystawiony do czynności, która nie została faktycznie wykonana. Czytaj więcej

Zmiana składki na ubezpieczenie wypadkowe

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło rozporządzenie dotyczące zmian w stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych płatników. Nowa stopa procentowa składki wypadkowej obowiązuje od 1 kwietnia 2015 roku. Czytaj więcej

Limity podatkowe na 2015 rok

Limit do VAT dla celów zwolnienia z VAT - limit wynosi 150 000 zł. W sytuacji, gdy w 2014 r. limit ten nie został przekroczony, po 1 stycznia 2015 r. podatnik może ponownie skorzystać ze zwolnienia w podatku VAT. Termin na zgłoszenie aktualizujące (VAT-R) upływa 7 stycznia 2015 r. Czytaj więcej

Jak uzyskać zwrot za zakup kasy fiskalnej?

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach, mogą skorzystać z częściowej refundacji kosztów poniesionych na zakup kasy rejestrującej zgłoszonej na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania, w wysokości 90% wartości netto, jednakże nie więcej niż 700 zł. Czytaj więcej

Obowiązek posiadania kas fiskalnych - zmiany od 2015 roku.

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych) będzie obowiązywać od 01 stycznia 2015 r. (wg projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 22. lipca 2014). Czytaj więcej

Pojazdy samochodowe- zmiany w odliczaniu VAT od 1 kwietnia 2014 r.

OGRANICZENIE DO 50% ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO. Konstrukcja pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony sprawia, że są one co do zasady wykorzystywane nie tylko biznesowo lecz również prywatnie. Przyjęcie takiego założenia oznacza, że podatek naliczony w odniesieniu do wydatków związanych z tymi pojazdami przysługuje do odliczenia jedynie w wysokości 50% kwoty podatku. Czytaj więcej

Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.