Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

tel.: 73 00 11818

tel2.: 73 00 11838

mail.:
biuro@kea.wroclaw.pl

Zwrot VAT z zagranicy

Logo2

W jaki sposób odzyskać VAT z zagranicy?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w EU każdy podmiot może zwrócić się o zwrot podatku VAT, który zapłacił podczas dokonywania zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie dowolnego kraju członkowskiego UE.

O zwrot VAT zapłaconego może ubiegać się każda firma, która spełnia poniżej wskazane warunki:

 • jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) w Polsce, podatek VAT, o zwrot którego zwrot będzie się ubiegać zawarty jest w cenie nabytych towarów i usług wykorzystywanych przez nią do wykonywania na terytorium Polski czynności dających jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 • posiada dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków za granicą, dokonywać sprzedaży opodatkowanej lub sprzedaży mieszanej w Polsce (nie może świadczyć jedynie czynności zwolnionych z podatku),
 • nie może posiadać siedziby w kraju UE, w którym został poniesiony wydatek,
 • nie może być zarejestrowany do celów podatku VAT w kraju UE, w którym został poniesiony wydatek (dotyczy np. świadczących usługi przewozu osób w krajach UE),
 • nie może dokonywać sprzedaży towarów lub usług w kraju UE, w którym został poniesiony wydatek (z wyjątkami w stosunku do usług transportowych oraz dostaw towarów i usług, w których obowiązuje mechanizm „odwrotnego obciążenia”).

Wydatki dające prawo zwrotu VAT:

 • zakup paliwa,
 • opłaty za przejazdy autostradami,
 • opłaty parkingowe,
 • naprawy samochodu oraz zakup części zamiennych,
 • zakwaterowanie w hotelu,
 • opłaty za udział w konferencjach, targach, czy szkoleniach,
 • zakup sprzętu elektronicznego,
 • zakup wyposażenia firmy.

Termin składania wniosków o zwrot VAT:

Wniosek o zwrot VAT-u można składać za okres nie dłuższy niż rok i nie krótszy niż kwartał. Od długości okresu zależą minimalne kwoty, o które można wnioskować. Jeśli zwrot ma dotyczyć okresu krótszego niż rok (np. kwartału), to minimalna kwota, o którą można się starać wynosi 400 euro, w przypadku zwrotu za cały rok podatkowy, minimalna kwota spada wynosi 50 euro.

Kompleksowa usługa zawiera:

 • przygotowanie odpowiednich pełnomocnictw i upoważnień do Urzędu Skarbowego,
 • weryfikacja dostarczonych dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o zwrot VAT
 • sporządzenie wniosku w formie elektronicznej,
 • skanowanie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki,
 • przesłanie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego wniosku opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym,
 • kontrola etapów realizacji zwrotu oraz wsparcie w kontaktach z Urzędem Skarbowym w sprawie zwrotu.

Prowizja za przygotowanie wniosku VAT-REF:

Koszt usługi to 5% zwrotu, przy zwrotach na podstawie faktur oraz 10-15% zwrotu, przy zwrotach na podstawie paragonów.

Ostatnio na blogu

Skutki podatkowe transakcji gotówkowych powyżej 15.000 zł

Koniec papierowej księgowości od 2018 roku!

Kary za nieprzekazanie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego.

Podatnicy CIT przekazują sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia - za jego brak kara do 35 000 zł!

Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o.

ul. Prosta 36

53-508 Wrocław

tel.: 73 00 11818

tel2.: 73 00 11838

mail: biuro@kea.wroclaw.pl

godziny otwarcia: poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-18:00

NIP: 8971797583

REGON: 022373988

Promocja dla nowych klientów!

Pierwsze dwa miesiące współpracy z rabatem w wysokości 50% na usługi ksiegowe!

wejdź na stronę >