Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

tel.: 73 00 11818

tel2.: 73 00 11838

mail.:
biuro@kea.wroclaw.pl

Zwrot VAT z zagranicy

Logo2

W jaki sposób odzyskać VAT z zagranicy?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w EU każdy podmiot może zwrócić się o zwrot podatku VAT, który zapłacił podczas dokonywania zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie dowolnego kraju członkowskiego UE.

O zwrot VAT zapłaconego może ubiegać się każda firma, która spełnia poniżej wskazane warunki:

 • jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) w Polsce, podatek VAT, o zwrot którego zwrot będzie się ubiegać zawarty jest w cenie nabytych towarów i usług wykorzystywanych przez nią do wykonywania na terytorium Polski czynności dających jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 • posiada dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków za granicą, dokonywać sprzedaży opodatkowanej lub sprzedaży mieszanej w Polsce (nie może świadczyć jedynie czynności zwolnionych z podatku),
 • nie może posiadać siedziby w kraju UE, w którym został poniesiony wydatek,
 • nie może być zarejestrowany do celów podatku VAT w kraju UE, w którym został poniesiony wydatek (dotyczy np. świadczących usługi przewozu osób w krajach UE),
 • nie może dokonywać sprzedaży towarów lub usług w kraju UE, w którym został poniesiony wydatek (z wyjątkami w stosunku do usług transportowych oraz dostaw towarów i usług, w których obowiązuje mechanizm „odwrotnego obciążenia”).

Wydatki dające prawo zwrotu VAT:

 • zakup paliwa,
 • opłaty za przejazdy autostradami,
 • opłaty parkingowe,
 • naprawy samochodu oraz zakup części zamiennych,
 • zakwaterowanie w hotelu,
 • opłaty za udział w konferencjach, targach, czy szkoleniach,
 • zakup sprzętu elektronicznego,
 • zakup wyposażenia firmy.

Termin składania wniosków o zwrot VAT:

Wniosek o zwrot VAT-u można składać za okres nie dłuższy niż rok i nie krótszy niż kwartał. Od długości okresu zależą minimalne kwoty, o które można wnioskować. Jeśli zwrot ma dotyczyć okresu krótszego niż rok (np. kwartału), to minimalna kwota, o którą można się starać wynosi 400 euro, w przypadku zwrotu za cały rok podatkowy, minimalna kwota spada wynosi 50 euro.

Kompleksowa usługa zawiera:

 • przygotowanie odpowiednich pełnomocnictw i upoważnień do Urzędu Skarbowego,
 • weryfikacja dostarczonych dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o zwrot VAT
 • sporządzenie wniosku w formie elektronicznej,
 • skanowanie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki,
 • przesłanie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego wniosku opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym,
 • kontrola etapów realizacji zwrotu oraz wsparcie w kontaktach z Urzędem Skarbowym w sprawie zwrotu.

Prowizja za przygotowanie wniosku VAT-REF:

Koszt usługi to 5% zwrotu, przy zwrotach na podstawie faktur oraz 10-15% zwrotu, przy zwrotach na podstawie paragonów.

Ostatnio na blogu

Wystawianie e-faktur

Wystawianie faktur elektronicznych to wygodna forma udokumentowania transakcji, stosowana przez wielu przedsiębiorców.

Paragony fiskalne w branży gastronomicznej

Ministerstwo Finansów kontynuuje kontrole związane z ewidencjonowaniem transakcji na kasie fiskalnej w branży gastronomicznej.

Wydłużony proces rejestracji do podatku VAT w 2017 r.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzona z dniem 01.01.2017 r., wprowadziła szereg zmian.

Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o.

ul. Prosta 36

53-508 Wrocław

tel.: 73 00 11818

tel2.: 73 00 11838

mail: biuro@kea.wroclaw.pl

godziny otwarcia: poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-18:00

NIP: 8971797583

REGON: 022373988

Promocja dla nowych klientów!

Pierwsze dwa miesiące współpracy z rabatem w wysokości 50% na usługi ksiegowe!

wejdź na stronę >