Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Zwrot VAT z zagranicy

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w EU każdy podmiot może zwrócić się o zwrot podatku VAT, który zapłacił podczas dokonywania zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie dowolnego kraju członkowskiego UE.

O zwrot VAT zapłaconego może ubiegać się każda firma, która spełnia poniżej wskazane warunki:

 • jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) w Polsce, podatek VAT, o zwrot którego zwrot będzie się ubiegać zawarty jest w cenie nabytych towarów i usług wykorzystywanych przez nią do wykonywania na terytorium Polski czynności dających jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 • posiada dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków za granicą, dokonywać sprzedaży opodatkowanej lub sprzedaży mieszanej w Polsce (nie może świadczyć jedynie czynności zwolnionych z podatku),
 • nie może posiadać siedziby w kraju UE, w którym został poniesiony wydatek,
 • nie może być zarejestrowany do celów podatku VAT w kraju UE, w którym został poniesiony wydatek (dotyczy np. świadczących usługi przewozu osób w krajach UE),
 • nie może dokonywać sprzedaży towarów lub usług w kraju UE, w którym został poniesiony wydatek (z wyjątkami w stosunku do usług transportowych oraz dostaw towarów i usług, w których obowiązuje mechanizm „odwrotnego obciążenia”).

Wydatki dające prawo zwrotu VAT:

 • zakup paliwa,
 • opłaty za przejazdy autostradami,
 • opłaty parkingowe,
 • naprawy samochodu oraz zakup części zamiennych,
 • zakwaterowanie w hotelu,
 • opłaty za udział w konferencjach, targach, czy szkoleniach,
 • zakup sprzętu elektronicznego,
 • zakup wyposażenia firmy.

Termin składania wniosków o zwrot VAT:

Wniosek o zwrot VAT-u można składać za okres nie dłuższy niż rok i nie krótszy niż kwartał. Od długości okresu zależą minimalne kwoty, o które można wnioskować. Jeśli zwrot ma dotyczyć okresu krótszego niż rok (np. kwartału), to minimalna kwota, o którą można się starać wynosi 400 euro, w przypadku zwrotu za cały rok podatkowy, minimalna kwota spada wynosi 50 euro.

Kompleksowa usługa zawiera:

 • przygotowanie odpowiednich pełnomocnictw i upoważnień do Urzędu Skarbowego dla biura rachunkowego,
 • weryfikacja dostarczonych dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o zwrot VAT
 • sporządzenie wniosku w formie elektronicznej,
 • skanowanie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki,
 • przesłanie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego wniosku opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym,
 • kontrola etapów realizacji zwrotu oraz wsparcie w kontaktach z Urzędem Skarbowym w sprawie zwrotu.

Prowizja za przygotowanie wniosku VAT-REF:

Koszt usługi to 5% zwrotu, przy zwrotach na podstawie faktur oraz 10-15% zwrotu, przy zwrotach na podstawie paragonów.


Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.